ลอยกระทงสุโขทัย 2563 จัดขึ้นที่ไหน มีความน่าสนใจอะไรบ้าง ?

ads

เที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย มีความพิเศษรออยู่มากมาย

จังหวัดสุโขทัยถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานซึ่งในวันลอยกระทง 2563 ที่จะถึงนี้ จังหวัดสุโขทัยก็ได้มีการจัดงานด้วยเช่นกัน โดยในปีนี้จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย 2563 จัดขึ้นที่ไหน

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2563 จะจัดขึ้น ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 43 แล้ว โดยครั้งแรกต้องย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช 2520 ครั้งนั้นเป็นการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งนี้ในฐานะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 1 ใน 3 แห่งของประเทศไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

การแสดงแสง สี เสียง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ลานเทศน์-ลานธรรม ตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณและการแสดงศิลปะการต่อสู้ ขบวนวัฒนธรรม 9 อำเภอ การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมากและพนมดอกไม้ การแสดงโขนชักรอก กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟและสีสันแห่งสายน้ำ

ลอยกระทงสุโขทัย 2563
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2563

การประกวดนางนพมาศ การแสดงประกอบแสง สี เสียง “ตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์” พิธีเผาเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ตลอดจนพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่ออัญเชิญลอยเป็นปฐมฤกษ์

กำหนดการงานลอยกระทง

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

 • เวลา 05.30 น. รับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ เกาะกลางน้ำ วัดตระพังทอง
 • เวลา 08.00 น. ขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานรอบเมืองสุโขทัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 • เวลา 10.00 น. มหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ณ ลานมะขาม บริเวณด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • เวลา 12.00 น. การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวยั่งยืน GSTC STMS CBT CT ณ บริเวณวัดชนะสงคราม และการแสดงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม CT DIY ณ บริเวณวัดชนะสงคราม
 • เวลา 13.00 น. ขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน เข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • เวลา 14.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติและระบบชลประทานสุโขทัย ณ บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านวิถีไทย/ทิศตะวันตกของวัดชนะสงคราม
 • เวลา 14.30 น. พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ณ แท่นประดิษฐาน บริเวณตระพังตระกวน
 • เวลา 15.00 น. ตลาดโบราณ “รอบรั้วเมืองพระร่วง” ณ บริเวณด้านข้างตระพังตาลและตระพังเงิน, Food Crafts อาหารสร้างสรรค์ ณ โซน Sukhothai Creative City, Creative Crafts หัตถกรรมสร้างสรรค์ ณ โซน Sukhothai Creative City, ผืนผ้า วิถีสร้างสรรค์ Sukhothai Creative City ณ โซน Sukhothai Creative City และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน CBT สุโขทัย (ช่วงที่ 1) ณ บริเวณวัดชนะสงคราม
 • เวลา 15.30 น. ขบวนหลวง ขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ
 • เวลา 16.00 น. ลานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ณ บริเวณด้านข้างวัดมหาธาตุ ถึงหลังวัดชนะสงคราม
 • การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตสมัยอดีต และกลุ่มชาติพันธุ์ ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
 • กีฬาอีสปอร์ต กิจกรรม Beat Saber & PS4 กิจกรรมแลกขยะ แลกแต้ม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม กิจกรรมจากทาง NetEase กิจกรรม Pogemon GO กิจกรรม E-Cycling กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ กิจกรรมจากทาง Realme กิจกรรมร่วมกับ Influencers as Festival Ambassador
 • เวลา 17.00 น. การแสดงมวยไทยคาดเชือกและกระบี่กระบอง ณ ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม ศาลาสี่หลัง และการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ (ตลาดแลกเบี้ย) ณ บริเวณข้างสระยายเพิ้ง
 • เวลา 17.30 น. ข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณลานครึ่งวงกลมหน้าวัดมหาธาตุ, สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงสุโขทัย ณ บริเวณด้านหน้าวัดชนะสงคราม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีหน้าวัดมหาธาตุ
 • เวลา 18.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการละเล่นเด็กไทย ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
 • เวลา 19.00 น. การแสดง แสง สี เสียง เรื่อง ความรุ่งเรือง เมืองสุโขทัย ณ วัดมหาธาตุ, การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (รอบตัดสิน), Sukhothai Folk Art การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ณ เวทีการแสดงโซน Sukhothai Creative City และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน CBT สุโขทัย (ช่วงที่ 2) ณ บริเวณวัดชนะสงคราม
 • เวลา 20.00 น. การแสดงดนตรี/Talk/นิทรรศการ ณ เวทีการแสดงโซน Sukhothai Creative City
 • เวลา 20.30 น. พิธีเผาเทียน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  การแสดงโขน-ละคร ณ เวทีวัดสระศรี
 • เวลา 21.30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และกระทงใหญ่ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • เวลา 22.30 น. การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ เวทีวัดสระศรี
 • เวลา 23.00 น. พิธีลอยพระประทีปพระราชทาน ณ บริเวณตระพังตาลการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)
 • หมายเหตุ : กำหนดการมีทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค – 1 พ.ย.63

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานได้ฟรี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยในปีนี้อบจ.สุโขทัย สนับสนุนงบประมาณ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี ในวันที่ 27 – 31 ตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มแจกบัตรเข้าชมในเวลา17.30 น.

ลอยกระทงสุโขทัย 2563
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

สำหรับมาตรการแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโควิด – 19 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ได้จัดให้เจ้าหน้าที่กำกับและความคุมวัดไข้ให้กับนักท่องเที่ยวทุกจุดทางเข้าของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งนี้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดที่สำคัญๆ และเน้นย้ำนักท่องเที่ยวต้องเช็คอินเช็คเอาท์แพลตฟอร์มไทยชนะด้วย

สุดท้ายคิดจะเดินทางท่องเที่ยว ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งสะดวกและประหยัดที่สุดต้องเลือกจองผ่าน KLOOK เท่านั้น เพียงแตะหน้าจอไม่กี่ครั้งประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษรอคุณอยู่ รับประกันราคาที่ดีที่สุด จองสะดวกปลอดภัยที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : TAT Sukhothai-Kamphaeng Phet

คลิกดูโปรโมชั่น “KLOOK” ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม