การรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด คืออะไร เลือกที่ไหนดี ?

ads

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ทำได้ไหม

รถยนต์ถือได้ว่าเป็น ทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งในปัจจุบันการออกรถยนต์ใหม่นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีในส่วนของสินเชื่อที่รองรับสำหรับผู้ที่ต้องการออกรถใหม่อย่างหลากหลาย หลังจากผ่อนรถยนต์มาสักพักหลายคนมักจะต้องการปิดหนี้สินให้จบหรือต้องการที่จะยื่นขอระยะเวลาในการผ่อนชำระหรือการเสียค่างวดต่อเดือนให้น้อยลง โดยอาจติดขัดที่ในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินต่างๆ

โดยการรีไฟแนนซ์รถยนต์ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของรถ ที่ต้องการนำรถยนต์มารีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้ยอดค่าส่งรถและดอกเบี้ยที่ถูกลงไปจนถึงการปิดยอด โดยส่วนใหญ่สินเชื่อประเภทต่างๆ มักจะมีเงื่อนไขในการต้องใช้รถยนต์ที่ผ่อนชำระหมดแล้วหรือหมดภาระหนี้ในการยื่นขอสินเชื่อแต่ทราบหรือไม่ว่ารถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดก็สามารถเลือกใช้บริการรีไฟแนนซ์จากสินเชื่อกับธนาคารและสถาบันการเงินที่มีการให้บริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะมีทั้งในส่วนของรูปแบบที่ต้องทำการโอนเล่มทะเบียนและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ขึ้นอยู่กับสัญญาและเงื่อนไขของสินเชื่อนั้นนั้น ซึ่งรถส่วนใหญ่ที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนิยมรับรีไฟแนนซ์ส่วนมากจะเป็นรถยนต์ที่ใช้ในครัวเรือนและมีอายุไม่เกิน 15 หรือสูงสุดที่ 20 ปีอีกทั้งรถหรูที่เป็นรถประกอบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมรับเนื่องจากสถาบันการเงิน จะไม่สามารถตีราคารถหรูหรือรถประกอบได้ จากราคากลาง โดยส่วนใหญ่การขอรีไฟแนนซ์จะมีการกำหนดว่าวงเงินที่จะอนุมัตินั้นจะอยู่ที่ประมาณ 80% – 90% ของตัวรถอีกด้วย

รีไฟแนนซ์​รถยนต์​ผ่อนไม่หมดที่ไหนดี


สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ให้คุณใช้รถแลกเงิน รับเงินสดสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
  • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์

ได้วงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100% ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน ผ่อนสบายถึง 84 เดือน  คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติผ่อนดอกเบี้ยแบบ เงินต้นคงที่ ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.18%-15.00%* ต่อปี เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน สำหรับการโอนเล่มทะเบียนและ ใช้รถได้ตามปกติ ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12.00%-18.00% ต่อปี เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน สำหรับแบบไม่โอนเล่มทะเบียน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดมีหลากหลายตัวเลือก โดยเราสามารถเลือกได้ทั้งธนาคารเดิม ที่เราขอสินเชื่อรถยนต์อยู่ โดยอาจยื่นขอ refinance เพื่อขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระหรือปรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง แต่หากเปรียบเทียบราคาอัตราดอกเบี้ยแล้วไม่คุ้มค่าหรือ ยอดยังสูงอยู่ก็สามารถเลือกเปลี่ยนธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่เราต้องการได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่จะตัดสินใจเรื่องรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ เนื่องจากจะมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำกว่าที่เก่ารวมถึงยังมีโอกาสที่จะได้วงเงินที่สูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้นำส่วนต่าง ที่เหลือสามารถนำไปหมุนเวียนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องการได้ต่อไปแต่การรีไฟแนนซ์สำหรับธนาคารใหม่ก็มีจุดที่ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติมเช่น ค่าตรวจสภาพรถยนต์ ค่าโอนเล่ม ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดนั้นต้องเช็คในส่วนของ อัตราดอกเบี้ยและความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถยนต์ ให้ดีซึ่งในปัจจุบันแต่ละธนาคารมีรายละเอียดและ อื่นให้เราสามารถเลือกดูข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์หรือสามารถโทรสอบถามที่ Call Center ของธนาคารนั้นๆ ได้เช่นเดียวกัน

✔ สมัคร “บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อ” ทั้งหมดที่นี่ >> >>>

 READ MORE :