เคาะแล้วแพ็กเกจ เที่ยวปันสุข กู้ชีพท่องเที่ยวไทย รัฐช่วยออกค่าโรงแรม-ค่าเครื่อง 40%

ads

ครม. อนุมัติ 3 มาตรการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังพิษ Covid-19

วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาทางภาครัฐพยายามออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นที่มาให้รัฐบาลผุดโครงการ “เที่ยวปันสุข” ขึ้นมา เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และล่าสุดวันนี้ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว”

โครงการ เที่ยวปันสุข คืออะไร ?

เป็นแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 แพ็กเกจ ซึ่งแบ่งเป็น แพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และแพ็กเกจสำหรับประชนทั่วไป รวม 3 แพ็กเกจ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563

เที่ยวปันสุข 3 แพ็กเกจ ประกอบด้วย

1. กำลังใจ (งบประมาณ 2,400 ล้านบาท)

 เที่ยวปันสุข กู้ชีพท่องเที่ยวไทย
แพ็กเกจ กำลังใจ

เป็นแพ็กเกจที่สนับสนุนค่าเดินทางให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 คน ได้ท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน โดยรัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท/คน แพ็กเกจนี้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและบริษัทนำเที่ยวจำนวน 13,000 ราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท คาดเกิดเงินหมุนเวียนอย่างน้อย 6,500 ล้านบาท

2. เราไปเที่ยวด้วยกัน (งบประมาณ 2,000 ล้านบาท)

โครงการ เที่ยวปันสุข
แพ็กเกจ เราไปเที่ยวด้วยกัน

รัฐบาลร่วมสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก (ร่วมจ่าย) จำนวน 5,000,000 คืน ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าห้องพัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/คืน นักท่องเที่ยวรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ เงื่อนไขจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก โครงการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม, ที่พัก และโฮมสเตย์

3. เที่ยวปันสุข (งบประมาณ 18,000 ล้านบาท)

โครงการ เที่ยวปันสุข
แพ็กเกจ เที่ยวปันสุข

เป็นแพ็กเกจที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนเรื่องการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน ให้ลงทะเบียนผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code โครงการนี้เพื่อช่วยเหลือสายการบินในประเทศต้นทุนต่ำ รถเช่า โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ รับส่วนลดไม่เกิน 40% หรือไม่เกิน 1,000 บาท ให้กับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักในโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” จึงจะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

สำหรับวิธีลงทะเบียนนั้นคาดว่าประชาชนจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น คล้ายกับโครงการชิมช้อปใช้ หรือโครงการการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งต้องรอการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม :