Home ท่องเที่ยว Jetstar ร่วมกับ สนามบิน CHANGI แจก Voucher 20 เหรียญ (SGD)

Jetstar ร่วมกับ สนามบิน CHANGI แจก Voucher 20 เหรียญ (SGD)

ใครบิน Jetstar ต้องอ่าน

วันนี้ Jetstar สายการบิน low cost จากประเทศสิงคโปร์ ออกโปรโมชั่น ร่วมกับสนามบินนานาชาติ CHANGI จัดโปรโมชั่นให้คนทั้งโลก เพื่อมารับ Voucher หรือ บัตรกำนัล เมื่อมีเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบิน CHANGI โดย ผู้โดยสารจะต้องไม่มีต้นทางจากประเทศสิงคโปร์ หรือ จุดหมายปลายทางที่สิงคโปร์ เช่นบินจากกรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่น แต่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ สามารถไปรับ บัตรกำนัลที่เค้าเรียกว่า Changi Recommends มูลค่า 20 SGD (สิงคโปร์ดอลล่าร์) ราวๆ 500 กว่าบาท สำหรับใช้ ในการรับประทานอาหาร และ/หรือ ใช้บริการในห้องรับรองในสนามบิน และผู้โดยสารทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันด้วยกติกาง่ายๆดังนี้

  • ใช้สายการบิน Jetstar
  • แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบิน CHANGI เท่านั้น
  • ผู้โดยสารต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป (เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์ แต่ต้องเป็นเด็กที่ มีชื่อในตั๋วเครื่องบิน Jetstar)
  • รับ Voucher 20 SGD โดยที่ สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว
  • สำหรับการจองตั๋ว Jetstar และไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • บัตรมีอายุถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • แสดงเอกสารรับสิทธิ์ได้ที่ Counter The Changi Recommend สนามบิน ชางงี โดยต้องใช้ ตั๋วของ Jetstar และ Passport

รับ voucher ฟรี 20 SGD ตรงไหนของสนามบิน?

Exit mobile version