วิธีการเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อขนส่งรถข้ามเกาะทำยังไง?

ไปเที่ยวเกาะแบบมีรถคู่ใจไว้ขับขี่ ไม่ต้องเช่ารถ

เรือเฟอร์รี่ เป็นเรือที่ผลิตมาสำหรับการขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งได้ทั้งผู้โดยสาร สินค้า และยานพาหนะอย่างรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซต์ แต่โดยปกติเรือเฟอร์รี่จะนิยมขนส่งผู้โดยสาร และนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อการขนย้ายผู้โดยสารข้ามเส้นทางน้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่ง โดยมากจะเป็นเรือเฟอร์รี่ประจำทาง

การขนส่งรถผ่านทางเรือ

เรือข้ามฟาก Star Ferry ที่ฮ่องกง

รถเป็นยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ การขนส่งจึงต้องใช้พาหนะที่มีขนาดใหญ่กว่าในการรองรับ โดยสิ่งที่ใช้ขนส่งรถนั้นจะต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี การขนส่งรถอาจจะขนส่งได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ในที่นี้จะพูดถึงการขนส่งทางทะเล การขนส่งรถทางทะเลแบ่งอย่างใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ เรือสินค้า และเรือข้ามฟาก ซึ่งมีจุดประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้

1 การขนส่งรถโดยเรือสินค้า

การขนส่งรถโดยเรือสินค้ามักจะเป็นรถใหม่ที่ต้องการเคลื่อนย้ายเพื่อวางจำหน่ายในประเทศอื่น ๆ โดยการขนส่งทางเรือมีข้อดีที่ราคาค่าขนส่งค่อนข้างถูก และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ  แต่ข้อเสียคือความล่าช้า และความแปรปรวนของอากาศ ที่อาจส่งผลต่อการเดินเรือ นิยมใช้การขนส่งทางเรือเพื่อขนส่งรถระหว่างประเทศมากกว่าในประเทศ

2 การขนส่งรถโดยเรือข้ามฟาก

การขนส่งรถโดยเรือข้ามฟาก หรือเรือเฟอร์รี่ เป็นการขนส่งรถเพื่อการท่องเที่ยว นิยมทำในพื้นที่ที่อยู่ติดแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำใหญ่ ทะเล การขนส่งรูปแบบนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว โดยมากจะเป็นการเชื่อมระหว่างเกาะใหญ่ 2 เกาะที่นักท่องเที่ยวต้องการนำรถไปใช้ส่วนตัวด้วย

เรือเฟอร์รี่ที่ใช้ในการขนส่งรถข้ามฟาก

ถึงแม้ว่าเรือเฟอร์รี่จะนิยมขนส่งผู้โดยสารมากกว่า เพราะใช้พื้นที่น้อย บรรจุได้หลายคน แต่ก็มีเรือเฟอร์รี่ที่ขนส่งรถข้ามฟากด้วยเช่นกัน โดยเรือเฟอร์รี่ขนส่งรถที่สามารถใช้ขนส่งรถได้มีดังนี้

  • เรือ Double Ended Ferry

เป็นเรือที่มีลักษณะพิเศษที่มีประตูเปิดให้รถสามารถเข้าไปได้ทั้งทางหัวและท้ายเรือ เพราะเรือชนิดนี้ไม่สามารถกลับลำได้จึงต้องสามารถใช้งานเรือทั้ง 2 ฝั่งได้เหมือนกัน

  • เรือเฟอร์รี่ Hovercraft

เป็นเรือเฟอร์รี่ที่ใช้ในการขนส่งรถยนต์ ตัวเรือมีขนาดใหญ่ และออกแบบให้รับน้ำหนักรถยนต์ได้ดี แต่ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะเรือมีอายุการใช้งานมานาน ระบบบางอย่างค่อนข้างเก่าแล้ว

  • เรือ Ro Pax Ferry

เป็นเรือที่ออกแบบมาให้สามารถขนส่งได้ทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ได้ในคราวเดียวกัน โดยเรือเฟอร์รี่ Ro Pax เป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ เรือมีความเร็วสูง

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีบริการเรือเฟอร์รี่ขนรถในไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม หลากหลายแบบ ทั้งการเที่ยวทะเล ภูเขา หรือน้ำตก ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยค่อนข้างพัฒนาไปไกล

การขนส่งรถข้ามฟากก็เป็นการบริการรูปแบบหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ในปัจจุบันไทยมีการให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากหลายพื้นที่ เช่น บริการเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเกาะช้าง บริการเรือเฟอร์รี่พัทยา – หัวหิน แต่ส่วนใหญ่เรือเหล่านั้นเน่ช้นการขนส่งผู้โดยสารเป็นหลัก การขนส่งรถโดยเรือเฟอร์รี่ในปัจจุบันมีเพียงบริเวณเกาะสมุยเท่านั้น มีบริการเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารและรถทั้งหมด 2 บริษัท คือ

1 Seatran Ferry

ราคา ขึ้นอยู่กับขนาดรถ

  • สำหรับรถจักรยานยนต์ ราคา 180 – 220 บาท
  • สำหรับรถยนต์ ราคา 420 – 2,100 บาท

เวลาทำการ 05.00 น. – 19.00 น.

เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย และ เกาะสมุย – ดอนสัก

ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที

2 Raja Ferry Port (ราชาเฟอร์รี่)

ราคา ขึ้นอยู่กับขนาดรถ

  • สำหรับรถจักรยานยนต์ ราคา 180 – 230 บาท
  • สำหรับรถยนต์ ราคา 420 – 3,800 บาท

เวลาทำการ 05.00 น. – 19.30 น.

เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย และ เกาะสมุย – ดอนสัก

ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที

การขนส่งรถโดยเรือเฟอร์รี่ในไทยถือว่ามีน้อย เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนที่นิยมใช้ขนส่งสาธารณะมากกว่า ทำเลแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินได้อย่างทั่วถึง ไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว การให้บริการด้านยานพาหนะของที่พักที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวไปเอง ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การขนส่งรถโดยเรือเฟอร์รี่ยังไม่เป็นที่นิยมมากในไทย

อย่างไรก็ตามการได้ท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ก็ถือเป็นการพักผ่อนที่ดีมากรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นหากมีเวลา อย่าลืมหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ แล้วจองตั๋ว เก็บกระเป๋าเพื่อไปพักผ่อน พักร่างกาย พักสมอง พร้อมลุยกับเรื่องราวใหม่ ๆ ของชีวิตให้คุ้ม เพราะชีวิตมันสั้น จึงต้องรีบเดินทางไปเจอโลกให้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม: