ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 2563! เลื่อนตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

ads

วันหยุดสงกรานต์ 2563 จองตั๋วแล้วเปลี่ยนได้ ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม !

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย เป็นผลให้รัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรค #โควิด19 โดยมีมติสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงชั่วคราวและจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมถึงมีมติเลื่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน และจะมีการชดเชยวันหยุดในภายหลัง

โดยเหตุผลมติเลื่อนวันหยุดดังกล่าว เพราะมองว่าการเดินทางช่วงวันหยุดปีใหม่ไทย 2563 ที่มั่นใจว่า เกิดการเดินทางเป็นหมื่นเป็นแสนคนอย่างแน่นอน อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด และอาจนำเชื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาแพร่ในกรุงเทพฯ

อย่างที่ทราบกันดีว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่คนทำงานหลายคนรอคอย เพราะจะได้หยุดงานหลายวันติดกัน จึงเป็นช่วงที่หลายคนจับจองตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ หรือตั๋วเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน แต่เมื่อมีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ย่อมหมายความว่า คุณอาจไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ แม้จะซื้อตั๋วเดินทางไว้แล้วก็ตาม


ยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 2563! เลื่อนตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ ได้ไหม


จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 2563 ออกไปก่อน แล้วให้ไปหยุดช่วงอื่นแทน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส #COVID19

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ให้ไปหยุดช่วงอื่นแทน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารสามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2563

โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ประชาชน สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์เลื่อนวันเดินทาง ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

(1) หากผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 สามารถดำเนินการยกเลิก และเปลี่ยนวันเวลาที่จะเดินทางได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเดินทางแต่อย่างใด

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

(1) รฟท. ประกาศคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมคืนตั๋วให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 และไม่ต้องการเดินทาง โดยสามารถขอคืนตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด

(1) บขส. ให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส. ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 สามารถขอคืนตั๋วได้ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม 10%

(2) ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วจากช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ประชาชาชนสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563

(3) ผู้โดยสารที่ประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้

(4) การคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสาร ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋ว ก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

และสำหรับใครที่กำลังมองหาความคุ้มครองจากการเลือกทำประกันโควิด-19 นั้นไม่ควรพลาด สามารถเลือกทำประกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองและดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างครบถ้วน


READ MORE :