Airbnb บังคับให้เจ้าของบ้าน เซ็นสัญญา “ห้ามเหยียด สีผิว เชื้อชาติ”

ads

หลังจากที่ได้มีข่าวมาพักใหญ่เกี่ยวกับ Airbnb ที่จะต้องให้เจ้าของบ้านทุกคน เซ็นสัญญา Non-Discrimination Policy กับผู้มาเข้าพัก วันนี้ ทางบริษัทฯ ออกกฎบังคับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากคุณเป็นเจ้าของบ้าน คุณต้องปฎิบัติตามกฎทุกอย่าง โดยกฎเหล็กก็คือ ห้ามแบ่งแยกชนชั้นแขกผู้เข้าพัก เช่น สีผิว เชื้อชาติ บุคคลทุพลภาพ เพศ วัย ฯลฯ และทางผู้เปิดให้เข้าพักต้องมีการแจ้งแขกที่อาจมีความไม่สะดวกทางด้านร่างกาย ให้รู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

airbnb-discrimination-policy
ภาพจาก engadget

เจ้าของบ้านใน Airbnb แจ้งบ้านเสียหาย กว่า 2 ล้านบาท

ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณยอมรับข้อตกลง ซึ่งคุณเป็นเจ้าของบ้าน และ แหกกฎทีหลัง? หากคุณมีการมาต่อว่าแขกผู้เข้าพักใน Airbnb หรือที่ใดๆก็ตามแต่ คุณจะต้องกลับไปแก้ไขข้อความ หากคุณไม่ต้อนรับแขกโดยมีการเหยียดชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ฯลฯ คุณอาจถูกแบนจาก Airbnb ได้เลยทันที

ซึ่งกฎข้อบังคับใหม่ เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่มีการเหยียดเชื้อชาติกันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นแบบ วัวหาย ล้อมคอก แต่สิ่งที่สำคัญที่ Airbnb อยากเห็นก็คือการเข้าไปพักอย่างมีความสุข ทั้งผู้ให้เช่าพัก และแขกที่เข้าพัก มากกว่าที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะหากว่ามีกฎข้อบังคับแบบนี้ ก็จะทำให้สบายใจทั้งสองฝ่าย และทาง Airbnb ประกาศชัดเจนเลยว่า ก็อาจจะมี เจ้าของบ้านหลากหลายคนที่พยายามหาช่องโหว่ โดยอ้างกฎหมายของประเทศของตน แต่นั่นก็ต้องมาสืบสวนสอบสวนเรื่องราวกันต่อไป