Airasiago โปรโมชั่น จองโรงแรม ได้บินฟรี

มาแล้ว โปรโมชั่นที่คุณรอคอย

Airasiago โปรโมชั่น จองโรงแรม ได้บินฟรี

จ่ายค่าโรงแรม แต่ได้ตั๋วเครื่องบินฟรี ยกมือขึ้น แล้วมาดูโปรโมชั่นนี้

กลับมาอีกครั้ง กับโปรโมชั่น ของ Airasiago เพียงจองโรงแรม คุณก็ได้บินฟรีไปเลย เพียงแต่ตั๋วเครื่องบินฟรีนี้ มีให้เฉพาะเที่ยวบินพร้อมโรงแรมที่กำหนดเท่านั้น และยังไม่ได้รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับเส้นทาง โปรโมชั่น มีดังนี้

ออกจากดอนเมือง

เชียงใหม่, ตรัง, หาดใหญ่, มาเก๊า, เซินเจิ้น, เสียมราฐ

ออกจากภูเก็ต

เชียงใหม่, อุดรธานี

ออกจากกระบี่ / หาดใหญ่ / สุราษฎร์ธานี

กระบี่ – กัวลาลัมเปอร์

หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์

สุราษฎร์ธานี – กัวลาลัมเปอร์

เปิดให้จองแล้ว วันนี้เป็นวันแรก จนถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2557 และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557