Home ท่องเที่ยว Agoda ติดต่อยาก ทริค! ยกเลิกโรงแรม ขอคืนเงินยังไงให้ได้เงินคืน

Agoda ติดต่อยาก ทริค! ยกเลิกโรงแรม ขอคืนเงินยังไงให้ได้เงินคืน

Agoda ติดต่อยาก ทริค! ยกเลิกโรงแรม ขอคืนเงินยังไงให้ได้เงินคืน

ยกเลิกโรงแรม agoda จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ถือเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากอีกทั้งในยุคปัจจุบันยังมีการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อมีแพลนเดินทางไปยังไปยังประเทศต่างๆ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางไปทำงาน การเดินทางไปเรียน หรือ จุดประสงค์ต่างๆ สำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งก็มีหลายประเทศที่เปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้แบบฟรีวีซ่า ตามจำนวนวันที่มีการกำหนดของแต่ละประเทศ

อีกทั้งตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2019 ยังมีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ที่ถือเป็นเชื่อไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนอีกทั้ง ในช่วงเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาก็ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่เริ่มมีผู้ติดเชื้ออีกด้วยโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อและมาตรการ ในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าส่งผลให้ประเทศจีน มีการปิดประเทศทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เนื่องจากสายการบินถูกยกเลิกทั้งหมด รวมถึงได้มีหลายประเทศถูกตั้งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้มีทั้งการยกเลิก และลดเที่ยวบินในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงมีการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางในการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือ ไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

เชื่อว่ามีหลายคนไม่น้อยที่ได้มีการจองทั้งในส่วนของตั๋วเครื่องบิน ที่พักโรงแรม ในการเตรียมแพลนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้า ซึ่งหลายคนตรงกับช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด19 กำลังระบาด ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องการเลื่อนการเดินทางหรือการขอยกเลิกการเดินทางและขอเงินคืน ซึ่งจากที่ผ่านมาในส่วนของตั๋วเครื่องบิน ก็มีหลายสายการบินออกมาให้ความช่วยเหลือส่วนของการเลื่อนการเดินทาง หรือ การถูกยกเลิกเที่ยวบิน หรือ การต้องการยกเลิกการเดินทาง อีกสิ่งที่สำคัญคือการเลือกจองที่พักและโรงแรม ที่ส่วนใหญ่เราจะนิยมจองผ่าน เอเจนซี (Agency) หรือ นายหน้าตัวแทนของบริษัทนั้นๆ อาทิ Agoda, Booking, Traveloka ซึ่งวันนี้ Promotions.co.th จะมาพูดถึง ทริค! ยกเลิกโรงแรม ขอคืนเงินยังไงให้ได้เงินคืน จาก Agoda จากพิษการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ทริคเล็กๆ น้อยในการยกเลิกการจอง Agoda แบบไหนให้ได้เงินคืนนั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ใช้บริการการจองโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาที่ไวรัสโคโรนาระบาด โดยกำหนดการเดินทางก่อนทำการยกเลิกคือระหว่างวันที่ 15-27 มีนาคม 2020 โดยใช้วิธีในการยกเลิกการจองโรงแรมและขอเงินคืนดังนี้….

ทำการติดต่อโรงแรมที่ทำการจอง


เริ่มต้นด้วยการติดต่อสอบถามไปยังโรงแรมโดยตรง ผ่านช่องทาง E-Mail โดยแจ้งเนื้อหาประมาณว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เราที่มีความตั้งใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และเข้าพักที่โรงแรมนั้นต้องมีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่แน่นอนและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งทางเราได้มีการชำระเงิน โดยการชำระผ่านบัตรเครดิต จากการจองโรงแรมผ่าน Agoda ในหมายเลข Booking no.(ใส่หมายเลขบุ๊คกิ้ง) เข้าพักตั้งแต่วันที่ xx ถึงวันที่ xx ทางโรงแรมมีในส่วนของมาตรการ หรือ การยกเลิกการจองจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่ สามารถช่วยเหลือหรือคืนเงินที่มีการชำระแล้วได้หรือไม่ จากนั้นส่งเป็น E-Mail ให้แก่โรงแรมที่เราทำการจองพร้อมรอการตอบกลับจากทางโรงแรม ซึ่งทางโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเลือกคืนเงินให้แก่ลูกค้า

**ควรสอบถามชื่อพนักงานโรงแรมที่เราพูดคุยด้วยผ่านอีเมล ในการยืนยันหากทาง Agoda ติดต่อกลับทางโรงแรม**

ได้รับการตอบรับจากโรงแรมแล้ว ติดต่อหา Agoda


หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากโรงแรม และทางโรงแรมแจ้งสามารถขอเงินคืนได้ และยินดีคืนเงิน ให้เราโทรติดต่อไปยัง Agoda ที่เบอร์ 02-016-4106 โดยคนโทรติดต่อควรเป็นคนเดียวกับผู้ที่ทำเรื่องจอง เพราะหากไม่ใช่ทางอะโกด้าจะไม่ทำเรื่องให้ พร้อมเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการติดต่อดังนี้

  • หมายเลข Booking จากการจอง 9 หลัก (Booking ID)
  • E-mail ที่ใช้ในการจอง
  • ชื่อของผู้จอง
  • หมายเลขบัตรเครดิตที่ใช้ในการจอง 4 หลักสุดท้าย
  • ชื่อพนักงานโรงแรมที่เราติดต่อทาง E-mail เพื่อที่ทางอะโกด้าจะได้ประสาทงานพนักงานโรงแรมคนดังกล่าวโดยตรงได้

โดยหลังจากที่เราโทรหาอะโกด้าแล้วนั้น ทางอะโกด้าอาจมีการสอบถามข้อมูลและสาเหตุของการขอคืนเงิน โดยแจ้งสาเหตุเนื่องจากกลัวอันตรายจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในประเทศที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวจากนั้นทางพนักงานจะให้ถือสายรอ เพื่อทำการติดต่อกับทางโรงแรมว่าจะยิมยอมคืนเงินให้เราหรือไม่ ซึ่งการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับโรงแรมเท่านั้น โดยให้เรารีบแจ้งพนักงานว่าเราได้มีการติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงแล้วเรียบร้อยว่าสามารถขอคืนเงินได้ และทางอะโกด้าจะติดต่อกับทางโรงแรมและแจ้งชื่อพนักงานที่เราติดต่อ หลังจากนั้นพนักงานอะโกด้า ก็กลับมาพร้อมคำตอบว่าโรงแรมยินยอมคืนเงินค่าที่พักให้เต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ

E-Mail ตอบรับการยกเลิกจากทางโรงแรมจากญี่ปุ่น

 

การรับเงินคืน ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง


สำหรับช่องทางการรับเงินคืนจาก Agoda นั้นมีหลากหลายวิธี โดยพนักงานจะยื่นข้อเสนอการคืนในรูปแบบของ Agoda Cash นั้นจะได้รับเงินคืนที่ค่อนข้างรวดเร็วอย่างมาก อยู่ที่ 3-10 วัน ใช้สำหรับการจองที่พักกับ Agoda ได้ภายใน 3 เดือน แต่เข้าพักหลังจาก 3 เดือนได้แต่ต้องจองภายใน 3 เดือนหลังได้รับเงินคืน หากไม่ชอบรูปแบบการคืนเงินเช่นนี้สามารถปฏิเสธข้อเสนอได้

ขอรับเงินคืนทางบัตรเครดิตที่เราใช้จ่าย โดยแจ้งว่าเรามีแพลนที่จะทำการจอง และการท่องเที่ยวอีกครั้งแต่ในส่วนของ Agoda Cash นั้นมีอายุแค่ 3 เดือน เราไม่สามารถวางแพลนล่วงหน้าขนาดนั้นได้ จากนั้นพนักงานอาจจะให้เราถือสายอีกครั้งโดยมีการแจ้งว่าจะสอบถามว่าสามารถรับเงินคืนในบัตรเครดิตได้หรือไม่ อยู่ที่หัวหน้าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และพนักงานกลับมาอีกครั้งพร้อมแจ้งว่าจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่เราจ่ายภายใน 30 วัน

E-Mail การคืนเงินจาก Agoda

ไทม์ไลน์การดำเนินเรื่องคืนเงิน อยู่ที่ ประมาณ 7-10 วัน ดังนี้…

  • 24 ก.พ. 63 ส่งเรื่องเข้าโรงแรมสำหรับการสอบถามข้อมูล และแจงรายละเอียดการขอเงินคืน
  • 25 ก.พ. 63 โรงแรมตอบอีเมลกลับมาในช่วงเช้า ว่าสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ (โรงแรมยินดีคืนเงินให้) ช่วงเช้าหลังจากได้รับอีเมล โทรติดต่อ Agoda เพื่อแจ้งเรื่องขอยกเลิกโรงแรม และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ช่วงบ่ายได้รับอีเมลตอบรับการคืนเงินจาก Agoda ในช่วงบ่าย
  • 2 มี.ค. 63 ได้รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิต

ขอบคุณข้อมูลประสบการณ์จริงจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค Bow Litsook

สำหรับใครที่กำลังวางแพลนในการยกเลิกทริปหรือการเดินทางในช่วงเชื้อไวรัสโคโรนากำลังระบาด และได้มีการจองที่พัก และชำระเงินแล้วเรียบร้อยนั้น ก็สามารถลองนำทริคเล็กๆ นี้ไปใช้เพื่อขอเงินคืนได้ ที่สำคัญคือต้องติดต่อทางโรงแรมก่อนเอเจนซี่เสมอ โดยใครที่มการจองที่พักและโรงแรมที่ทำการชำระเงินแล้วและต้องการทำการยกเลิกจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย อิตาลี ฯลฯ ก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ไปก่อน ก็สามารถนำทริคจากผู้มีประสบการณ์ตรงที่มาแชร์เรื่องราวการขอเงินคืน เพื่อได้รับเงินคืนแบบเต็มจำนวนนั้นต้องทำแบบไหนนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถดูเงื่อนไขและรูปแบบการขอรับเงินคืนจากทางสายการบินต่างๆ ได้ดังนี้