Home ท่องเที่ยว โปรโมชั่นแพ็คเกจเที่ยว ภูเก็ต พังงา เค้าว่าถูกกว่านี้ไม่มีในโลก

โปรโมชั่นแพ็คเกจเที่ยว ภูเก็ต พังงา เค้าว่าถูกกว่านี้ไม่มีในโลก

Promotion แพ็คเกจ ท่องเที่ยว ภูเก็ต พังงา ราคา จิ๊บ จิ๊บ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จับมือภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Phuket Great Timeส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ด้วยโปรโมชั่นแบบครบวงจรพิเศษสุดในรอบปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2554 นี้
6 รูปแบบ 6 ราคา ดังนี้

1. ภูเก็ต พังงา ราคาจิ๊บจิ๊บ A เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 2,450 บาท รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 2 คืน
2. ภูเก็ต พังงา ราคาจิ๊บจิ๊บ B เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 4,950 บาท รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิลล่า 2 คืน
3. ลัดฟ้าตะลุยเกาะภูเก็ต พังงา A เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 5,500 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 2 คืน
4. ลัดฟ้าตะลุยเกาะภูเก็ต พังงา B เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 8,800 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิล่า2 คืน
5. เที่ยวสนุกมีสไตล์สบายกระเป๋า เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 13,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ( โดยสารการบินบางกอกแอร์ ) รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิลล่า 2 คืน
6. Click & Go นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสายการบิน และโรงแรมเข้าร่วมโครงการที่ท่านพอใจหลังจากนั้น เราจะแจ้งราคาให้ท่านทราบภายหลัง

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อซื้อแพคเก็จท่องเที่ยวในโครงการผ่านทาง www.phuketgreattime.com , www.facebook.com/phuketemagazine
หรือ call center 1672, 076-37620ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2554

Exit mobile version