โปรโมชั่นแพ็คเกจเที่ยว ภูเก็ต พังงา เค้าว่าถูกกว่านี้ไม่มีในโลก

Promotion แพ็คเกจ ท่องเที่ยว ภูเก็ต พังงา ราคา จิ๊บ จิ๊บ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จับมือภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Phuket Great Timeส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ด้วยโปรโมชั่นแบบครบวงจรพิเศษสุดในรอบปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2554 นี้
6 รูปแบบ 6 ราคา ดังนี้

1. ภูเก็ต พังงา ราคาจิ๊บจิ๊บ A เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 2,450 บาท รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 2 คืน
2. ภูเก็ต พังงา ราคาจิ๊บจิ๊บ B เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 4,950 บาท รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิลล่า 2 คืน
3. ลัดฟ้าตะลุยเกาะภูเก็ต พังงา A เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 5,500 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 2 คืน
4. ลัดฟ้าตะลุยเกาะภูเก็ต พังงา B เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 8,800 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิล่า2 คืน
5. เที่ยวสนุกมีสไตล์สบายกระเป๋า เที่ยวเป็นคู่ท่านละ 13,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ( โดยสารการบินบางกอกแอร์ ) รถขับ 3 วัน ห้องพักแบบพูลวิลล่า 2 คืน
6. Click & Go นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสายการบิน และโรงแรมเข้าร่วมโครงการที่ท่านพอใจหลังจากนั้น เราจะแจ้งราคาให้ท่านทราบภายหลัง

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อซื้อแพคเก็จท่องเที่ยวในโครงการผ่านทาง www.phuketgreattime.com , www.facebook.com/phuketemagazine
หรือ call center 1672, 076-37620ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2554