Home ท่องเที่ยว เส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรัก ของจังหวัดต่าง ๆ

เส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรัก ของจังหวัดต่าง ๆ

Bike Un AiRak “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ปั่น คลายความหนาว

“ไบค์ อุ่นไอรัก” เชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ในชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

ข่าวดีสำหรับนักปั่นทั้งหลาย เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว ในวันที่ 9 ธันวาคม – 19 มกราคม 2562

ประวัติของงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ย้อนไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2443 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร ในครั้งนั้นมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงค์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพเช่นโขน ละครใน เป็นต้น

ในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่พสกนิกรประชาชนชาวไทย จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาวเพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานเมื่อครั้งเริ่มแรกนั่นเอง ซึ่งเป็นการถือกำเนิดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ต้นปีที่ผ่านมานั่นเอง

เส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรัก

สำหรับงานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 นี้ เส้นทางที่ใช้ในการปั่นจักรยานแบ่งเป็น 9 จุด โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike Un AiRak เส้นทางพระลานราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมระยะทางไปกลับทั้งสิ้น 39 กิโลเมตร

ตามเส้นทางเสด็จฯ ประชาชนสามารถเลือกได้โดยมีขบวนดังต่อไปนี้

1. ลานคนเมือง ระยะทางทั้งสิ้น 4.2 กิโลเมตร เชิญชวนปั่นเที่ยวชมสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ดังนี้ เสาชิงข้า, พระบรมมหาราชวัง, ท่าราชวรดิษฐ์, สวนสราญรมย์ ถือเป็นเส้นทางปั่นสำหรับครอบครัว เริ่มออกสตาร์ทเวลา 08.00 น.

2. สนามม้านางเลิ้ง1 ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร
3. สนามม้านางเลิ้ง2 ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร
4. สนามหลวง ระยะทาง 11 กิโลเมตร
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 20.6 กิโลเมตร
6. แยกตากสิน ระยะทาง 23.2 กิโลเมตร
7. ถนนอินทรพิทักษ์ ระยะทาง 24.3 กิโลเมตร
8. พระประแดงอาเขต ระยะทาง 15 กิโลเมตร
9. โกดังศุภนาวากรุ๊ป ระยะทาง 23 กิโลเมตร

สำหรับการจัดงานในต่างจังหวัดระยะทางและสถานที่ต่าง ๆ แต่ละจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่งรวบรวมมาคร่าว ๆ ได้ดังนี้

 • จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และสิ้นสุดที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดสงขลา (ยังไม่มีข้อมูลเส้นทาง และระยะทาง)
 • จังหวัดน่าน ระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากข่วงเมืองน่าน ไปตามถนนสุริยพงษ์ มุ่งหน้าไปยังสี่แยกวัดศรีพันต้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล สิ้นสุดที่บริเวณจุดกลับรถบ้านน้ำครกใหม่และวนกลับเส้นทางเดิม ผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ ข่วงเมืองน่าน, วัดภูมินทร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, ศาลหลักเมืองน่าน, วัดศรีพันต้น, พระตำหนักธงน้อย และลานประดิษฐาน พระพุทธคินทรารักษ์ สิ้นสุดที่ ข่วงเมืองน่าน
 • จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางระหว่าง 20-30 กิโลเมตร เริ่มที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • จังหวัดชัยนาท โดยเริ่มจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิ่งไปตามถนนสาย 304 ราชสีมา-ปักธงชัย เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับมายังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร
 • จังหวัดลำพูน ระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดลำพูน มุ่งหน้ายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เลี้ยวซ้ายผ่านวัดป่าเหว เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ผ่าน ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลประดูป่า เลี้ยวซ้ายผ่านเทศบาลตำบลริมปิง มุ่งหน้าสู่จุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัด
 • จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 29 กิโลเมตร จุดสตาร์ทเริ่มที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านศาลสมเด็จพระนเรศวร ค่ายจักรพงษ์ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าจักรพงษ์ ศาลเจ้าพ่อต้นกระบก ศาลเจ้าพ่อสำอางค์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลหลักเมือง และไปสิ้นสุดที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 • จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง แผนที่ ดูข้อมูลได้ที่ >>http://123.242.166.8/bike2018/
 • จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และย้อนกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ไปสิ้นสุดที่ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ แล้วย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 15 กิโลเมตร สตาร์ทที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสิ้นสุดสามแยกซุ้มประตูเมืองเข้าสู่ถนนขุนลุมประพาส ตรงไปถึงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอันสิ้นสุด
 • จังหวัดพิจิตร ระยะ 26 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ผ่านวัดท่าหลวง ผ่านสี่แยกไฟแดงถนนเลียบคลองชลประทาน ผ่านศูนย์อุตสาหกรรม ภาค 3 ผ่านสี่แยกไฟแดง เลี่ยงเมืองพิจิตร และกลับไปยังศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 27 กิโลเมตร เริ่มต้นตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผ่านวัดไชยธาราราม เข้าสู่ถนนวิรัชหงส์หยก ผ่านสะพานหิน ถึงแยกถนนสุรินทร์-ถนนนริศร และเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางกลับมุ่งหน้าสู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111

ล่าสุดเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมากถึง 107,829 คน (ข้อมูลวันที่ 19 พ.ย. 61) ซึ่งภายในงานนี้ยังมีจุดให้บริการทางการแพทย์ บริการอาหาร และจุดพื้นที่จอดรถ บริการพี่น้องประชาชนด้วย

สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน นอกจากได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังอิ่มใจไปกับการร่วมทำบุญเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม – 19 มกราคม 2562 นี้

Read More :

Exit mobile version