ads

คุณก็กู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้

ต้องการเงินก้อน เพื่อจัดสรรชีวิตให้ลงตัว ได้ในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เงินทุน
เพื่อการศึกษา ขยายกิจการร้าน หรือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย เราขอแนะนำสินเชื่อบุคคลซีตี้ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ทุกวันให้คุณกู้เงินสดแบบด่วนทันใจในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่คุณต้องการโดยมีเงื่อนไขที่ไม่ได้เกินเอื้อมจน
เกินไปสำหรับพนักงานออฟฟิศกินเงินเดือนอย่างเราๆ

โดยมีคุณสมบัติเริ่มตัน ดังนี
– มีสัญชาติไทยและมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้ว
จะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
– มีรายได้ต่อเดือน 20000 และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานบริษัท
– ส่วนเจ้าของกิจการจะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบุคคลซิตี้อนุมัติไม่ยากช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินของคุณอย่างรวดเร็วทันใจในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำแถมยังให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน หรือก็คือไม่เกิน 1 ล้านบาทและอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีซึ่งเมื่อรวมกับอัตราดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียม
แล้วสูงสุดจะไม่เกิน 28%
เเละคุณไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อยื่นขอสินเชื่อทางซิตี้แบงค์จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ที่คุณต้องการโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อ หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบ
การขอสินเชื่อ และข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในองค์กร

ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ถ้าคุณไม่เคยมีประวัติ หนี้เสียกับทางธนาคาร และยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน เชื่อว่าได้รับการอนุมัติจาก ซิตี้แบงค์อย่างแน่นอน

เอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่
– สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– ส่วนเจ้าของกิจการ หากมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
ควรนำไปด้วย

เสียงตอบรับจาก Pantip เป็นเสียงเดียวกันว่า สินเชื่อบุคคลCitibankอนุมัติง่าย ไม่ต้องมีหลัก
ประกันแต่ว่า มีระบบการผ่อนผันเเละดำเนินการที่ยุ่งยากพอสมควรหากว่าจ่ายไม่ตรงตามเวลา
ที่กำหนด

เนื่องจากสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันทางแบงค์จะได้รับความเสี่ยงสูงกว่าสินเชื่อชนิดอื่นๆดังนั้นถ้า
หากคุณต้องการจะกู้สินเชื่อส่วนบุคคลกับซิตี้แบงค์คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนหรือ
ทรัพย์มากมายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการมีวินัยทางการเงินที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดประวัติเครดิตการเงินที่ไม่ดี
และทางแบงค์สามารถดำเนินสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเงื่อนไขที่อนุมติได้ไม่ยากแบบนี้ต่อไปได้

อย่างไรก็ตามหวังว่าคุณจะได้ประโยนชน์จากบทความไม่มากก็น้อย