ads

ยกเลิกเที่ยวบินและขอคืนเงิน AirAsia ทำแบบไหนได้บ้าง

สวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่เรียบร้อยมากนักเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ COVID19 ที่ตอนนี้ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้คนให้ความสนใจกันน้อยลง ซึ่งในขณะนี้เชื้อไวรัส COVID19 ได้มีการขยายการระบาดเข้าสู่เฟส 3 แล้วในบางประเทศที่มีกรขยายเชื้อไวรัสเป็นวงกว้าง หรือการมี local transmission การแพร่ระบาดจากประชากรประเทศนั้นๆ อาทิ จีน ไต้หวัน มาเก๊า ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเตือนสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น หลายบริษัทก็ได้มีการออกกฎให้พนักงานนั้นพักงานหลังเดินทางกลับมา 14 วันอีกด้วย อีกทั้งยังมีการแนะนำว่าในช่วงนี้ยังไม่ควรเดินทาง

ซึ่งก็ถือเป็นปัญหา ต่อมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโคโรน่าที่ทำให้หลายสายการบินนั้นมี การยกเลิกเที่ยวบินไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน เลื่อน ยกเลิก “บางเที่ยวบิน” เนื่องจากมีผู้เดินทางที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านอกจากส่งผลต่อสายการบิน แล้วยังส่งผลต่อผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวอีกด้วย เนื่องจากหลายคนทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นเวลานาน หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสเช่นนี้ นักเดินทางหลายคนก็คงกำลังมองหาวิธียกเลิกเที่ยวบินและขอคืนเงิน รวมถึงมีหลายสายการบินที่เริ่มออกมา งดเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับการเดินทางที่มีผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า หรือ เดินทางยังประเทศที่กำลังมีการแพร่ระบาด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดของสายการบิน)

♦ วิธียกเลิกเที่ยวบินและขอคืนเงิน AirAsia แบบไหนทำได้ ? ♦

เราสามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกการเดินทางกับ แอร์เอเชียนั้นสามารถทำได้โดยการส่งคำขอผ่าน ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Airasia.com แอปพลิเคชั่นแอร์เอเชีย AirAsia – Live Chat หรือหากสำรองที่นั่งกับตัวแทนการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ที่เราทำการสำรองที่นั่งเพื่อการอำนวยความสะดวกในการขอเงินคืน หรือ สามารถ ดำเนินการส่งคำร้องผ่าน เอว่า แอร์เอเชียได้เช่นเดียวกัน แต่ผู้ขอเงินคืนนั้น คุณจำเป็นต้องแสดง Travel Agent ID เพื่อใช้ในการส่งคำร้องขอคืนเงิน

 ขั้นตอนการส่งคำร้องขอคืนเงิน 

  • คลิกที่สัญลักษณ์ เอว่า ในหน้าเมนูหลักของ เอว่า คลิกคำว่า “การขอคืนเงิน”
  • เลือก “ยื่นคำร้องขอคืนเงิน”
  • เลือก “ประเภทของคำร้องคืนเงิน” เช่น “การขอคืนภาษีสนามบิน”

 ประเภทของการคืนเงินและเอกสารที่จำเป็น 

→ ภาษีสนามบิน (อาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคืนเงิน)

เงื่อนไข : ไม่ได้โดยสารในเที่ยวบิน จะต้องขอเงินคืนภายในหกเดือนหลังจากวันออกเดินทาง และไม่ต้องใช้เอกสารในการยื่นขอเงินคืน

→ การจ่ายเงินซ้ำซ้อน

เงื่อนไข : จากการถูกเรียกเก็บเงินมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการจองเดียวกัน

เอกสารที่ต้องใช้ : หลักฐานการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือ ธนาคาร รวมถึงหลักฐานการชำระเงินค่าตั๋วโดยสารทั้งหมด

→ การจองซ้ำ

เงื่อนไข : มีการจองครั้งที่สอง หรือมากกว่าการจองหนึ่งครั้ง สำหรับการจองเดียวบุ๊คกิ้งเดียวกัน

เอกสารที่ต้องใช้ : หมายเลขการจองครั้งที่สอง

→ การยกเลิกเที่ยวบิน

เงื่อนไข : เที่ยวบินถูกยกเลิกโดย AirAsia

เอกสารที่ต้องใช้ : ไม่ต้องใช้เอกสารในการขอคืนเงิน

→ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

เงื่อนไข : เที่ยวบินที่ถูกเปลี่ยนแปลงเวลาโดย AirAsia นานกว่า 3 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องใช้ : ไม่ต้องใช้เอกสารในการขอคืนเงิน

→ เคสทางการแพทย์

เงื่อนไข : ผู้ที่ขอคืนเงินได้คือ ผู้ที่ไม่เหมาะที่จะเดินทางเนื่องจากการเจ็บป่วย, บาดเจ็บ, การตั้งครรภ์เกิน 35 สัปดาห์

เอกสารที่ต้องใช้ : สำหรับการจองบุคคล สำเนาเอกสารทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ที่มีการระบุว่าคุณไม่เหมาะที่จะเดินทางในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากมีการอ้างสิทธิ์รับเงินคืนในนามของสมาชิกในครอบครัว ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์

→ การเสียชีวิต

เงื่อนไข : ขอเงินคืนเนื่องจาก ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากการเสียชีวิตของผู้เดินทางหรือญาติใกล้ชิดของผู้เดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ : ผู้โดยสารที่เสียชีวิต ใช้สำเนาใบมรณะบัตรและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนดสายการบิน สำหรับญาติใกล้ชิดของผู้โดยสารที่เสียชีวิต ต้องใช้เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ และมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก พร้อมรหัสสมาชิก AirAsia หรือ BIG Member สำหรับญาติใกล้ชิด AirAsia พิจารณาสมาชิกครอบครัวต่อไปนี้… คู่สมรส, บุตร, บิดามารดา, พี่น้อง, ปู่ย่า/ตายาย

→ การยกเลิกเที่ยวบินโดยสมัครใจ

เงื่อนไข : เฉพาะเที่ยวบินที่ครอบคลุมที่สายการบินกำหนดเท่านั้น คือ

  • เที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย (I5)
  • เที่ยวบินภายในประเทศอินโดนีเซีย (QZ)
  • เที่ยวบินที่ออกเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา
  • เที่ยวบินที่ออกเดินทางมาจาก หรือ เปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีใต้

เอกสารที่ต้องใช้ : ไม่ต้องใช้เอกสารในการขอคืนเงิน

 ประกาศล่าสุดจาก ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

ขอบคุณภาพจาก Facebook : Airasia

มอบข้อเสนอแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออก ประเทศเกาหลีใต้เเละญี่ปุ่น เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ประกาศ “ยกเลิกบางเที่ยวบิน” เข้าและออกจากประเทศเกาหลีใต้ ช่วงวันที่ 6 มี.ค. 2563 – 27 มี.ค. 2563 โดยได้จัดข้อเสนอทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกบางเที่ยวบินดังกล่าว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (สำหรับเที่ยวบิน XJ) ได้มีการ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าเเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขเเละตามคำเเนะนำด้านการเดินทางในสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งกับทางสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
การเปลี่ยนเที่ยวบิน

ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน

การเปลี่ยนเส้นทางบิน

สำหรับผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) เข้าและออกสู่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเซี่ยงไฮ้ โดยมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน

**ผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับข้อเสนอดังกล่าว ต้องทำการเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ยกเว้นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ ต้องเเจ้งเปลี่ยนเเปลงภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำหรับกรณีที่เที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเเละเงื่อนไขของสายการบินที่กำหนด

โดยผู้ที่ขอรับข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในครั้งนี้สามารถยื่นเรื่องผ่าน เอว่า ได้ที่ช่องทางซัพพอร์ตผู้โดยสารทั้งในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น support.airasia.com และผู้ที่จองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือ ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์นั้นต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ อีกทั้งผู้โดยสารควรต้องติดตามสถาณการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากแอร์เอเชียได้ที่เฟซบุ๊ค และ ช่องทางอื่นๆ ของสายการบินอีกทั้ง ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” ผ่าน airasia.com หรือ บนแอปพลิเคชั่นได้เช่นเดียวกัน ใครที่มีช่วงเวลาในการเดินทางซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่แอร์เอเชียกำหนดนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งการเลื่อนวันเดินทาง หรือ การเปลี่ยนเส้นทางการบินตามแบบที่คุณต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขที่แอร์เอเชียกำหนดนะคะ

 READ MORE :