Home ท่องเที่ยว สายการบิน อัพเดทสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื่องจาก COVID-19

อัพเดทสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื่องจาก COVID-19

ไวรัสโควิดไนน์ทีน ทำพิษ ! สายการบิน ยกเลิกไฟลท์เอเชียอื้อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ #COVID19 ส่งผลกระทบให้หลายสายการบินค่อย ๆ ออกมาประกาศยกเลิกไฟลท์บิน หรือทำเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลง เลื่อนเวลาตั๋ว หรือขอเงินคืนได้ในบางสายการบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายการบินนั้น ๆ

สำหรับวันนี้เราจะพาไปเช็คกันว่า มีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือจำกัดเที่ยวบินในสายการบินใดบ้าง ตามไปดูคำตอบกันเลย 

อัพเดทสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื่องจาก COVID-19


ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai AirAsia X)

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มีนโยบาย “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” หรือ “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้า-ออก ดังต่อไปนี้

 • จากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • จากกรุงเทพฯ สู่กรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • เที่ยวบินเข้า-ออกจากประเทศจีน (mainland China)

รวมถึงฮ่องกง และมาเก๊า ซึ่งมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ สามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง ดังนี้

(1) การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น ๆ และตามเงื่อนไขที่กำหนด

(2) การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารจะเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 90 วันตามปฏิทิน นับจากกำหนดการเดิม ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ

(3) การคืนเงินเต็มจำนวน : ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ สำหรับทุกเที่ยวบินเข้าและออกประเทศที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน

ทั้งนี้ สายการบินจะแจ้งตรงกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ผ่านอีเมล์ หรือ SMS ที่แจ้งไว้ โดยผู้ที่ต้องการขอรับข้อเสนอทางเลือก สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้น ๆ


การบินไทย (Thai Airways)

แม้ก่อนหน้าที่ “การบินไทย” ได้ปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเผชิญปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปบ้างแล้ว ล่าสุด การบินไทย ได้อัพเดทการปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองทั่วภูมิภาคเอเชียเพิ่มเติม เป็นเมืองในภูมิภาคเอเชีย 8 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน บังคลาเทศ เกาหลี ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รวมถึงเส้นทางบินดูไบ หลังผู้โดยสารเดือนมีนาคมลดฮวบ

1. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 614/615 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 674 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 675 ระหว่างวันที่ 2 – 29 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 662/663 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 664/665 ของวันที่ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - กวางโจว
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 668/669 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 678/679 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยเหมิน
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 610/611 ของวันที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - คุนหมิง
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 612/613 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เฉิงตู
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 618/619 ของวันที่ 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28 มีนาคม 2563
2. เส้นทางบินสู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 602 ระหว่างวันที่ 2 – 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 603 ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 606/607 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
3. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ไทเป
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 632/633 ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 มีนาคม 2563
4. เส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - นาโกยา
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 646 ของวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 647 ของวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 648/649 ของวันที่ 2, 5, 9, 12, 16, 19 มีนาคม 2563
5. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โซล
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 688 ของวันที่ 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 689 ของวันที่ 27, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 มีนาคม 2563
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปูซาน
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 650/651 ของวันที่ 20, 26, 27 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5, 6, 12, 13, 19, 26 มีนาคม 2563
6. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐสิงคโปร์
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 401 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 402 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 407/408 ของวันที่ 20, 21, 23, 24, 27, 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 413/414 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2563
7. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - มะนิลา
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 620/621 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 624/625 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
8. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ธากา
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 339 ของวันที่ 25, 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 340 ของวันที่ 26, 27, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 – 29 มีนาคม 2563
9. เส้นทางบินสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ดูไบ
 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 517/518 ของวันที่ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
นโยบายเพื่อผู้โดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทยก่อนและหรือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีแผนการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 ท่านสามารถ

 • เปลี่ยนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง

ภายใต้อายุบัตรโดยสาร หรือขยายการเวลาเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบิน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรโดยสารจากสำนักงานขายการบินไทย หรือข้อมูลในเว็บไซต์ และ THAI Contact Center โทร 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง


ไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทาง ไป – กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และประเทศสิงคโปร์ ที่สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียด ดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
 • สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
 • สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์ ต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารสามารถติดต่อ Call Center 02-529-9999 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน


เวียดนาม แอร์ไลน์ (Vietnam Airlines)

สำหรับมาตรการของสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทางสายการบินเวียดนาม ได้ยกเลิกเส้นทางบินเข้า-ออกประเทศจีน รวมถึงดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารในเส้นทางดังกล่าว นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก บัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ณ ที่ซื้อบัตรโดยสารมาได้ทันที

(1) สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สายการบินเวียดนามยัง ยังคงให้บริการตามปกติ โดยมิได้มีนโยบายห้ามผู้โดยสารจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี แต่อย่างใด ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีได้ตามปกติ

(2) ผู้โดยสารที่มีความกังวลและไม่มีความประสงค์จะเดินทางแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสารโดยมีค่าธรรมเนียมตามบัตรโดยสารที่ระบุไว้

(3) กรณีออกบัตรโดยสารผ่านเอเจนท์ ให้ติดต่อเอเจนท์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่เอเจนท์ระบุ

(4) กรณีออกบัตรโดยสารผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ onlinesupport@vietnamairlines.com เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ USD 80 /ท่าน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางให้ระบุวันเดินทางภายใน 3 เดือน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมส่วนต่างของบัตรโดยสารที่ต้องชำระเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : Vietnamairlines.com หรือ Facebook fanpage Vietnam Airlines หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 6554137-40 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์


ไทยสมายล์ (THAI Smile)

สายการบินไทยสมายล์ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ ในเส้นทาง ดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ กับ 3 เมืองของจีน ได้แก่ เจิ้งโจว ฉงชิ่ง และฉางซา ที่ทำการบินระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ เส้นทาง เชียงใหม่-เกาสง ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563

โดยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ ในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อรับการคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มีนาคม 2563

นอกจากการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ #coronavirus ที่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้มีการเพิ่มมาตรการ การเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้คน ที่เดินทางระหว่างประเทศในทุกช่องทางการเข้าออกประเทศ โดยระบุว่า

“ขอความร่วมมือกับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือมีการระบาดภายในประเทศจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ให้รับผิดชอบสังคมโดยการเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน ทั้งงดไปที่ชุมชนทุกประเภท งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และหากสงสัยว่า มีอาการหรือสงสัยว่าอาจจะป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัยและควรวัดไข้ทุกวัน หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์รวมถึงแจ้งประวัติการเดินทาง หรือสามารถโทรสายด่วนเข้าไปได้ที่กรมควบคุมโรค 1422″


READ MORE :

Exit mobile version