Promotion ชอบใจที่ได้เลือก จากสายการบินโอเรียนท์ ไทย

ads

โปรโมชั่น ชอบใจที่ได้เลือก จากสายการบินโอเรียนท์ ไทย

สายการบินโอเรียนท์ ไทย จัดโปรโมชั่นให้คุณเลือกบินได้สบายๆ

กับโปรโมชั่น ชอบใจที่ได้เลือก บัตรโดยสารราคาพิเศษสุดๆ นครศรีธรรมราช จำหน่ายราคา  1,199  บาท (รวมทุกอย่างแล้ว), เชียงใหม่ ภูเก็ต และ ตรัง จำหน่ายราคา  1,299บาท (รวมทุกอย่างแล้ว), เชียงราย และหาดใหญ่ จำหน่ายราคา  1,399บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ก.ค. 54และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. ถึงวันที่ 15 ต.ค. 54 เท่านั้น ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call center1126  และ เว็บไซต์ www.flyorientthai.com (ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้)