Home ท่องเที่ยว สายการบิน AirAsia ประกาศงดบินเส้นทางใน 3 ประเทศ ถึง 31 มีนาคม 2563 แล้ว

AirAsia ประกาศงดบินเส้นทางใน 3 ประเทศ ถึง 31 มีนาคม 2563 แล้ว

AirAsia ประกาศงดบินเส้นทางใน 3 ประเทศ ถึง 31 มีนาคม 2563 แล้ว

ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินเส้นทางจีน-ฮ่องกง-มาเก๊าจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563

การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (Covid-19) ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก ทำให้กำหนดการต่าง ๆ ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด คราวนี้มาถึงคิวของสายการบิน AirAsia ที่เพิ่งประกาศงดเที่ยวบินที่บินไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า

การประกาศงดบินครั้งนี้เป็นการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD ที่มีเส้นทางบินไปยัง 3 เขตแดน ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า และจีน โดยประเทศจีนมีจุดลงถึง 3 เมืองใหญ่ในจีน คือ เมืองคุนหมิง เมืองเซินเจิ้น และเมืองกว่างโจว เมื่อมีการประกาศงดเที่ยวบินนี้ ทางไทยแอร์เอเชียก็ได้เสนอทางออกให้กับผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้า 3 แนวทาง ดังนี้

การเปลี่ยนเที่ยวบิน

การเปลี่ยนเที่ยวบิน คือ การขอเปลี่ยนเที่ยวบินในเส้นทางบินเดิมของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยการขอเปลี่ยนเที่ยวบินสามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไข: ต้องแจ้งขอเปลี่ยนเที่ยวบินภายใน 30 วัน การได้เที่ยวบินขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของเที่ยวบินใหม่

การเก็บวงเงินไว้ใช้

การเก็บวงเงินไว้ใช้ คือ การเก็บมูลค่าค่าโดยสารของการเดินทางครั้งนี้ลงในสมุดบัญชี AirAsia BIG เพื่อใช้ในการเดินทางกับแอร์เอเชียในอนาคต

เงื่อนไข: ต้องจองเที่ยวบินใหม่ภายใน 90 วัน นับจากกำหนดการเดิม แต่อาจเดินทางหลังจาก 90 วันได้

การคืนเงิน

การคืนเงิน คือ การคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้ากับไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD ที่ประกาศงดบินในช่วงเดือนมีนาคมนี้

เงื่อนไข: ไม่มีเงื่อนไข

สำหรับการประกาศงดบินในครั้งนี้ ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวจะได้รับ SMS และอีเมลล์แจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับการดำเนินการขอเปลี่ยนเที่ยวบิน, เก็บวงเงินไว้ใช้ และขอคืนเงิน สามารถดำเนินการได้ทันที แยกเว้นผู้โดยสารจองผ่านบริษัททัวร์หรือตัวแทน จะต้องติดต่อให้ตัวแทนมาดำเนินการให้

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การงดเที่ยวบินถือเป็นอีก 1 มาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประกอบกับหลาย ๆ ประเทศเริ่มปิดประเทศ หรือจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง เพราะฉะนั้นในช่วงนี้หากไม่จำเป็น ไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศ และควรมีวิธีการดูแลตนเองในการป้องกันโคโรนา

อ่านเพิ่มเติม:

Exit mobile version