AirAsia เปิด 3 เส้นทางบินใหม่ บินตรงจากอู่ตะเภา ราคาพิเศษ

ads

บินตรงทุกวันจากอู่ตะเภา

AirAsia เปิด 3 เส้นทางใหม่ ให้คุณมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งเส้นทางใหม่ที่เราพูดถึงนี้ ไม่ได้บินจากดอนเมือง หรือ สนามบินอื่นๆที่เราใช้บริการอยู่บ่อยๆ แต่เป็นสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สนามบินที่อยู่ภายใต้อำนาจของกองทัพเรือไทย ที่นั่นอาจจะไปได้ใหญ่และหรูเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ความปลอดภัย หรือมาตรฐานการบิน ไม่ต่างกันเลย ซึ่งเป็นทางเลือก สำหรับคนที่อยู่ใกล้สนามบินฯ อู่ตะเภา ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อขึ้นเครื่องอีกแล้ว โดยมี 3 เส้นทางใหม่ ดังนี้

•    บินตรงทุกวัน จากเส้นทาง พัทยา (อู่ตะเภา) – สิงคโปร์ ในราคาเริ่มต้น 590 บาท

•    บินตรงทุกวัน จากเส้นทาง พัทยา (อู่ตะเภา) – มาเก๊า ในราคาเริ่มต้น 990 บาท

•    บินตรงทุกวัน จากเส้นทาง พัทยา (อู่ตะเภา) – อุดรธานี จะเปิดให้บริการ ในเร็วๆนี้

และยังมีเส้นทางบินตรงจาก สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา เส้นทางอื่นๆอีก ที่ได้เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้ อย่าง

•    บินตรงทุกวัน จากเส้นทาง พัทยา (อู่ตะเภา) – หนานชาง ในราคาเริ่มต้น 2,390 บาท

•    บินตรงทุกวัน จากเส้นทาง พัทยา (อู่ตะเภา) – หนานหนิง ในราคาเริ่มต้น 1,590 บาท

สามารถจองเส้นทางใหม่ บินตรงจากสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภาได้ ตั้งแต่วันนี้ – 11 ตุลาคม 2558 และเริ่มเดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 – 29 ตุลาคม 2558