Airasia บินในประเทศ 690 ต่างประเทศ 1,090

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินราคาถูก มาแล้ว

 

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน Airasia จองแล้ว บินเลย

ดูปากน้องณัชชานะคะ “จองแล้ว บินเลย” อีกครั้งนะคะ “จองแล้ว บินเลย”

ตั๋วเครื่องบินราคา Low cost ราคาประหยัด อย่าง Airasia นำตั๋วเครื่องบิน ราคาที่ใครก็บินไปได้ ออกมาให้คุณจองแล้ว กับโปรโมชั่น จองแล้ว บินเลย สำหรับเส้นทางในประเทศ เริ่มต้นที่ 690 บาท และ สำหรับเส้นทาง ต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 1,090 บาท เท่านั้น คุณสามารถสำรองที่นั่ง ได้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2557 และสามารถเดินทางบิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558