โปรโมชั่น Thai Smile Take Off เริ่มต้น 988 บาท

Thai Smile Fly Smart with Thai Smile

 

โปรโมชั่น Thai Smile Take Off เริ่มต้น 988 บาท

ยิ้มทั่วไทย ได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ

Promotion ตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทยสมายล์มาแล้วนะคะ ราคาดีเชียวค่ะ กับโปรโมชั่น Take Off ยิ้มทั่วไทย กับการเดินทางภายในประเทศ เริ่มต้น 988 บาท และยังได้รับสิทธิพิเศษ จากสายการบิน Thai Smile เลือกที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม, โหลดกระเป๋าฟรี และ บริการอาหารฟรี อีกด้วย

มีเส้นทางอะไรบ้าง มาดูกัน

เดินทางระหว่าง ดอนเมือง – ขอนแก่น 988 บาท

เดินทางระหว่าง ดอนเมือง – เชียงใหม่ 1,188 บาท

เดินทางระหว่าง ดอนเมือง – ภูเก็ต 1,188 บาท

เดินทางระหว่าง เชียงใหม่ – ภูเก็ต 1,888 บาท

เดินทางระหว่าง สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี 988 บาท

เดินทางระหว่าง สุวรรณภูมิ – อุดรธานี 988 บาท

เดินทางระหว่าง สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี 1,188 บาท

เดินทางระหว่าง สุวรรณภูมิ – เชียงราย 1,188 บาท

เดินทางระหว่าง สุวรรณภูมิ – กระบี่ 1,188 บาท

เดินทางระหว่าง สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ 1,188 บาท

เริ่มจองที่นั่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 คุลาคม 2557 และเดินทาง 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557