โปรโมชั่น Nokair ดอนเมือง – สมุย

ALL INCLUSIVE PROMOTION จาก นกแอร์

ราคาเดียว ที่ 1,490 บาท โปรโมชั่น นกแอร์ จากดอนเมืองไปเกาะสมุยราคาแค่เพียง 1,490 บาทเท่านั้น. ในราคานี้รวมไปถึง ตั๋วโดยสารเครื่องบินนกแอร์ รถโค๊ชจากสนามบินไปท่าเรือ และ ยังรวมค่าเรือโดยสาร คาตามารัน ( CATAMARAN ) อีกด้วย

กติกาสำหรับ โปรโมชั่น นี้ จาก Nokair

 • ราคาโปรโมชั่น 1,490 บาท / ต่อเที่ยว / ต่อคน เป็นราคาสำหรับ จาก ดอนเมือง – สมุย เท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่น 1,640 บาท / ต่อเที่ยว / ต่อคน เป็นราคาสำหรับ จาก ดอนเมือง – พังงัน เท่านั้น
 • ตั๋วโปรโมชั่นนี้ ไม่ใช่เป็นแบบ direct flight หรือ บินตรง ผู้โดยสารต้องนั่งรอ และ เรือต่อไปยังสถานที่
 • ต้องจองภายในวันที่ 27 กันยายน 2010 ไปจนถึง 15 ตุลาคม 2010 เท่านั้น
 • การเดินทาง ต้องเดินทางระหว่าง 11 ตุลาคม 2010 ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2010 เท่านั้น
 • การที่จะได้ราคาโปรโมชั่นนี้ ต้องมีการจองตั๋วก่อนการบินจริง 14 วัน
 • ตั๋วโปรโมชั่นนี้สำหรับ Nok Economy Class เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆและไม่ สามารถใช้กับเที่ยวบินร่วมได้
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า