Home ท่องเที่ยว สายการบิน โปรโมชั่น KTC Emirates Airlines เที่ยวออสเตรเลีย

โปรโมชั่น KTC Emirates Airlines เที่ยวออสเตรเลีย

จองในราคาต่ำสุด การันตีราคา

จองเที่ยวบินกับ Emirates ที่ KTC Travel Service

Credit Card Promotion กับสายการดินระดับ 5 ดาว

เมื่อมีโรงแรม ระดับ 5 ดาว แล้ว ก็ต้องมี สายการบินระดับ 5 ดาว ด้วย วันนี้ บัตรเครดิต KTC ร่วมมือกับ สายการบิน จากประเทศ UAE (United Arab Emirates) หรือ Emirates Airlines ออก โปรโมชั่น ให้ลูกค้าได้จองเที่ยวบินไปเที่ยว Australia กับสาสยการบิน ด้วยแคมเปญ Emirates Kangaroo Super Sale ที่จะพาคุณบินไปพบเจอและทำความรู้จักกับเมืองแห่งจิงโจ้ ที่ Brisbane, Melbourne, Oakland, Wellington, Queens Town และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย รับประกันราคาดีที่สุด ที่ KTC World Travel Service โดยการโทรจอง ซึ่งมีราคาเริ่มต้นแค่เพียง 12,000 กว่าบาท เท่านั้น (รวมค่าธรรมเนียม และค่าน้ำมันแล้ว)

  1. ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates Airline)
  2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเมื่อออกตั๋ว
  3. ตั๋วราคาพิเศษ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง
  4. เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
Exit mobile version