โปรโมชั่น DragonAir ซื้อ 1 แถม 1

ads

Promotion ตั๋วเครื่องบิน ดรากอน แอร์

dragonair 1 free 1

ซื้อ 1 ที่นั่ง แถมอีก 1 ที่นั่ง เวลาจำกัด

วันนี้ สายการบิน ดรากอน แอร์ ร่วมมือกับ บัตรเครดิต KTC จัดโปรโมชั่น พิเศษ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะบินตรงจากเชียงใหม่ไปฮ่องกง ด้วย ตั๋วโปร แบบซื้อ 1 แถม 1 โดยในครั้งนี้จะเป็น โปร เฉพาะ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ลูกค้า KTC สามารถสำรองที่นั่ง 1 ที่ ได้อีก 1 ที่ กับ Dragon Air โดย เร่มต้นแค่ 8,000 กว่าบาท (สำหรับ 2 ที่) จองภายใน 30 กันยายน กับ KTC World Travel Service โทร 02-665-5050

โปรโมชั่นที่ผ่านมา: ซื้อ 1 แถม 1 Hong Kong Airlines + Singapore Airlines

หมายเหตุ :
1. ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางเชียงใหม่ – ฮ่องกง โดยสายการบินดรากอนแอร์ (Dragonair)
2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ท่านละ 2,970 บาท โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเมื่อออกตั๋ว)
3. ตั๋วราคาพิเศษ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง
4. เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 แฟกซ์ 0-2665-5567 จันทร์ – อาทิตย์ 8.00 – 20.00 น.