โปรโมชั่นโอเรียนท์ ไทย จองแล้ว บินได้เลย ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบิน

ads

Promotion โอเรียนท์ ไทย จองแล้ว บินได้เลย

โอเรียนท์ ไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษแบบคุ้มสุดๆ

ในโปรโมชั่น โอเรียนท์ ไทย จองแล้ว บินได้เลย ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบิน เพื่อให้คุณได้บินในราคาคุ้มสุดๆ กับเส้นทางนครศรีธรรมราช ราคา 1,000 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) และ เส้นทางอุดรธานี ราคา 1,199 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 54 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 54 – 15 ต.ค. 54 โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ต้องรีบจองกันแล้ว จองด่วนที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร สายการบิน โอเรียนท์ ไทย และสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ได้ที่ Call Center 1126 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.flyorientthai.com