โปรโมชั่นจาก Nokair บอกได้คำเดียวว่าคุ้มสุดๆ…..

เดินทางกับนกแอร์วันนี้คุ้มสุดๆ…………

 • ราคาพิเศษ 1,190 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)
 • ยกเว้นเส้นทางน่าน ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเหลาเหลียง เกาะพีพี เกาะลังกาวี และเที่ยวบินร่วมซึ่งทำการบินโดยบริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด (นกมินิ)
 • สมาชิกนกแฟนคลับ
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokfanclub.com โดยต้องทำการล็อกอิน
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น
 • ลูกค้าทั่วไป
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น
 • เส้นทางเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะลันตา และเกาะหลีเป๊ะ- สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,690 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

  – สำหรับเส้นทางเกาะพะงันที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,840 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

  – สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานีราคา 1,740 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

  – สำหรับเส้นทางเกาะพะงันที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานีราคา 1,890 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

  – สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 1,940 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com เท่านั้น

  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2554

  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง สามารถทำได้ทุกช่องทาง ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว ในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ที่มา: สายการบินนกแอร์