ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง Airasia

AirAsia ปกติแล้วตั๋วถูก แต่ว่าน้ำหนักกระเป๋าที่เรานั้นสามารถถือขึ้นบนคาร์บิ้นได้คือ 7 กิโล แต่พอเอาเข้าจริงใกล้ๆ เวลาเดินทางคนก็อยากเพิ่มกันแต่ซื้อเพิ่มหน้างานแอบแพง ต้องซื้อในแอปฯ หรือ Check In ก่อน ในราคาประมาณ 300 บาท 20 กิโล โดยผู้โดยสารทุกคนนั้นสามารถนำสัมภาระพกพาติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น และสิ่งของส่วนตัวอีกหนึ่งชิ้น โดยที่น้ำหนักรวมของสัมภาระนั้นต้องไม่เกิน 7 กก.

อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระใหม่ของทางแอร์เอเชีย นั้นได้มีการเริ่มใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และอัตรการซื้กระเป๋าสัมภาระพิ่มนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งอัตราการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระรูปแบบใหม่นั้นจะคิดตามเส้นทางการบินที่เลือกเดินทาง โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำต่อบุคคลว่า 1 ต่อกระเป๋า 1 ใบนั้นต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋ากี่กิโลกรัม

เส้นทางการบินในประเทศ

หากมีการซื้อน้ำหนักระเป๋าเดินทางพิ่มเติมนั้น ก็จะเป็นเรทราคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ใช่ราคาเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินของแต่ละจังหวัดนั้นๆ โดยที่จังหวัดที่ผู้คนนิยมบินกันหลักๆ นั่นก็คือ

จังหวัดเชียงใหม่ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางปกตินั้นจะคิดเป็น
  • การเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางพร้อมจองตั๋วเดินทาง เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 350 บาท
  • หากเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหลังจากที่ Booking เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 400 บาท
  • หากซื้อเพิ่มเติมที่หน้าเคาท์เตอร์ราคาจะอยู่ที่ 1000 บาทสำหรับ 15 กิโลกรัม

จังหวัดตรัง ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางปกตินั้นจะคิดเป็น
  • การเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางพร้อมจองตั๋วเดินทาง เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 320 บาท
  • หากเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหลังจากที่ Booking เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 370 บาท
  • หากซื้อเพิ่มเติมที่หน้าเคาท์เตอร์ราคาจะอยู่ที่ 1000 บาทสำหรับ 15 กิโลกรัม

สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ

หากมีการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเพิ่มเติมนั้น ก็จะเป็นเรทราคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ใช่ราคาเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินของแต่ละประเทศ ว่าประเทศที่คุณเดินทางคือประเทศอะไร อย่างประเทศยอดฮิต เช่น

ประเทศเกาหลีใต้ อัตรค่าธรรมเนียมการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มนั้นจะคิดเป็น
  • การเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางพร้อมจองตั๋วเดินทาง เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท
  • หากเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหลังจากที่ Booking เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,200 บาท
  • หากซื้อเพิ่มเติมที่หน้าเคาท์เตอร์ราคาจะอยู่ที่ 1,800 บาทสำหรับ 20 กิโลกรัม เป็นต้น

สำหรับใครที่กำลังจเดินทางแล้วต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มนั้น ก็ควรจะซื้อพร้อมการจองตั๋วเครื่องบินเลยนะคะ เพราะเป็นเรทราคาที่ประหยัดมากที่สุด หรือหากว่ามีการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้นสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้จากการเช็คอิน ซึ่งต้องแจ้งความต้องการในการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ควรแจ้งก่อน 4 ชั่วโมงขึ้นไป  หรือถ้าหากใครที่สะดวกในการซื้อเพิ่มผ่านหน้าเคาท์เตอร์ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ก่อนออกเดินทางเราก็ควรมีการเช็คสัมภาระของตัวเองให้ดี หากคิดว่าต้องถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปหรือน้ำหนักกระเป๋าอาจจะเกินเราก็ควรซื้อล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทางแอร์เอเชียร์ ได้เลยนะคะ เพราะความสะดวกสบายและประหยัดงบในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย

READ MORE :