วิธียกเลิกเที่ยวบิน แอร์เอเชีย ทำอย่างไร

เหตุฉุกเฉิน! อยากยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน แอร์เอเชีย ต้องทำยังไง

ใครที่จองตั๋วเครื่องบินเพื่อเตรียมเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะถึงนี้ แต่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ แล้วไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน ต้องทำการยกเลิกเที่ยวบินยังไง วันนี้ Promotions.co.th ขอเสนอ วิธีการยกเลิกเที่ยวบิน สำหรับลูกค้าสายการบิน แอร์เอเชีย รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการยกเลิกเที่ยวบิน เรียกได้ว่า บทความนี้จะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบินได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น

ติดธุระด่วน อยากยกเลิกเที่ยวบินต้องทำยังไง

สำหรับสายการบิน แอร์เอเชีย หากคุณต้องการยกเลิกเที่ยวบินหลังจากได้ทำการยืนยันและชำระเงินไปแล้ว หากคุณได้ศึกษารายละเอียดของทางสายการบินจะพบว่าเมื่อมีการยกเลิกเที่ยวบิน(กรณีที่คุณไม่เดินทางเอง) “จะไม่สามารถขอคืนค่าบัตรโดยสารได้” แต่คุณสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ AirAsia.com เพื่อขอคืนภาษีสนามบินได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทางสายการบินคืนเงิน(ส่วนของภาษีสนามบิน)ในรูปแบบของเครดิตการเดินทางของแอร์เอเชีย หรือ วิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ข้อกำหนดอื่น ๆ ในการขอยกเลิกเที่ยวบินของ แอร์เอเชีย

 1. ค่าบริการอื่น ๆ ที่ซื้อพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินจะไม่ได้รับการคืนเงิน
 2. การขอคืนเงินไม่สามารถใช้ได้ในบางเที่ยวบิน
 3. การขอคืนเงินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับเที่ยวบินในประเทศภายในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศญี่ปุ่น จะได้รับการคืนเงินในรูปแบบของการเก็บยอดเงินเป็นบัญชีเครดิตเท่านั้น
 4. ต้องดำเนินการขอคืนเงินภายใน 6 เดือนหลังจากวันออกเดินทางตามที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการยื่นคำรองขอคืนเงินผ่าน อีฟอร์ม ของแอร์เอเชีย

หากคุณไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินที่ได้สำรองไว้กับทางสายการบิน สามารถทำการยื่นคำรองผ่าน อีฟอร์ม (eForm) เพื่อขอคืนเงินจากทางสายการบิน มีขั้นตอน ดังนี้

 1. คลิกที่ บริการช่วยเหลือของแอร์เอเชีย(Customer support) ที่หน้าเว็บ AirAsia แล้วเลือก ส่งอีเมลล์ถึงเรา (Email Us)
 2. เลือกหัวข้อประเภทการติดต่อ การคืนเงิน (Refund) แล้วเลือกหัวข้อย่อย ภาษีสนามบิน (Airport Tax)
 3. ใส่ชื่อหัวข้อ ขอคืนเงิน (Refund)
 4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและครบถ้วนแล้ว กด ส่ง

นอกจากนี้ หากคุณต้องการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากต้องพบแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ในการยืนยันกับทางสายการบิน ซึ่งทางสายการบินจะทำการคืนเงินที่คุณได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ) โดยเข้าไปยื่นเรื่องขอคืนเงินได้ที่ eForm ได้เช่นกัน มีวิธีการ ดังนี้

 1. เลือกหัวข้อประเภทการติดต่อ การคืนเงิน (Refund) แล้วเลือกหัวข้อย่อย 1 อื่น ๆ  (Other)
 2. เลือกหัวข้อย่อย 2 ความเจ็บป่วย/อาการบาดเจ็บรุนแรง (Serious Illness / Injury)
 3. ใส่ชื่อหัวข้อ ขอคืนเงิน (Refund)
 4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและครบถ้วนแล้ว กด ส่งและแนบเอกสาร
 6. เลือกไฟล์ จากนั้นคลิกที่ เสร็จสิ้น คำรองจะถูกส่งไปพร้อมกับเอกสารแนบ
 7. คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิงของคำร้องเมื่อการส่งคำร้องเสร็จสมบูรณ์

การจะยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน แอร์เอเชีย ไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจมีขั้นตอนของการทำเรื่องขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากทางคอลเซ็นเตอร์ของสายการบิน AirAsia ประเทศไทย 02-515-9999

ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและคูปองส่วนลดต่าง ๆ ของทุกสายการบินได้ที่ Promotions.co.th

 

Read more:

 

แจกคะแนน 2,500 คะแนน

รับคะแนนสะสม Citi Rewards 5 เท่า เมื่อสมัครบัตร Citi Rewards Card เมื่อช้อปที่ LAZADA หรือ SHOPEE และรับคะแนนสะสมเพิ่ม 7 เท่าในเดือนเกิด แจกคะแนน 2,500 คะแนน เมื่อใช้บัตรครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ 

More Less