คุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาด หากเดินทางโดยสารพร้อมเด็กเล็กต้องทำยังไง?

การเดินทางไปยังสถานที่ไกลๆ ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะเดินทางด้วย เครื่องบิน เพราะเป็นยานพาหนะที่ทั้งอำนวยความสะดวก และยังถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย แต่อย่างที่รู้กันดีว่าหากการเดินทางพร้อมเด็กเล็กนั้นก็จะลำบากกันสักหน่อย เพราะ เด็กเล็ก นั้นจะงอแงเวลาเดินทางหรือไปยังสถานที่ไม่คุ้นชิน ดังนั้นการเลือกการเดินทางที่เร็วที่สุดอย่าง เครื่องบินจึงเป็นทางเลือกหลัก ๆ สำหรับผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองหลายคนที่มีเด็กเล็กนั้นจะยังไม่ทราบว่าการเดินทางพร้อมเด็กเล็กนั้นต้องทำอย่างไร และจะต้องจองตั๋วเครื่องบินย่างไร

วันนี้ทางเว็บไซต์ Promotions.co.th ก็มีคำตอบจากสายการบินนกแอร์มาฝากกัน

การแบ่งประเภทผู้โดยสารเด็ก
 • เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 14 วัน ทางสายการบินนกแอร์จะไม่อนุญาติให้เดินทาง
 • ผู้โดยสารเด็กทารกที่มีอายุตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เดินทางนั้นต้องนั่งตักของผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครอง 1 คนต่อเด็กเล็ก 1 คน ในการเดินทาง
 • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทางนั้นไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางผู้เดียว จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีในการร่วมเดินทางด้วย โดยที่จะมีอัตรค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปนั้นสามารถ เดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีได้
 • หากเป็นผู้โดยสารเด็กต้องใช้เอกสารใดในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 7 ปี ในวันเดินทาง ให้ใช้ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง หรือบัตรประชาชนเด็ก หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถยื่นบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน
การเดินทางพร้อมเด็ก มีการจองตั๋วที่นั่งอย่างไร?
 • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ จะต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่จะทำการเดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ สามารถทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • เดินทางพร้อมเด็กทารก ต้องจองที่นั่งอย่างไร
 • ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็กทารกอายุตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปีในวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียมนกอินแฟนต์ Nok Infant 300 บาทต่อเที่ยวบิน โดยเด็กทารก 1 ท่านนั่งโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ 1 ท่าน

 อัตราค่าธรรมเนียมลูกนก Nok InFant

 • ค่าเงิน บาท = 300 บาท
 • ค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐ = 12 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าเงิน จ๊าดพม่า = 12,000 จ๊าด
 • ค่าเงินดองเวียดนาม = 280,000 ดอง
 • ค่าเงิน หยวน (จีน) = 65 หยวน
♥ งื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ
 • ลูกนก Nok Infant คือเด็กทารกที่มีอายุมากกว่า 14 วันขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง
 • อัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมต่อท่านต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • สามารถซื้อผ่าน nokair.com เคาน์เตอร์สนามบิน Call center ที่เว็บไซต์ nokair.com/noksmilebooking สงวนสิทธิ์การซื้อ ลูกนก Nok Infant ให้สิทธิ์เด็กเล็ก 1 คน ต่อผู้โดยสาร 1 คนเท่านั้น
 • กรณีซื้อบัตรโดยสารแบบไปกลับ ลูกนก Nok Infant นั้นจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
 • มีให้บริการในทุกๆ เที่ยวบิน
 • ต้องทำการซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

ใครที่ต้องทำ การเดินทางพร้อมเด็กเล็กบ่อย ๆ นั้น หรือต้องการที่จะเดินทางพร้อมเด็กเล็กนั้นสามารถทำรายการตามเงื่อนไข และรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้ บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางพร้อมเด็กที่หลาย ๆ คนนั้นยังไม่ทราบ เราก็เป็นอีกคนที่ถึงแม้จะยังไม่เคยเดินทางพร้อมเด็กเล็กนั้น แต่ก็เคยมีข้อสงสัยว่าหากต้องการเดินทางพร้อมเด็กเล็กนั้นต้องทำยังไงบ้าง พร้อมทั้งมีเงื่อนไข และการจองอย่างไร วันนี้เราได้คำตอบจาก สายการบินนกแอร์ ที่ให้เราบินอุ่นใจพร้อมเดินทาง พร้อมทั้งยังเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางของเราได้อีกด้วย

READ MORE :