ตั๋วโปรโมชั่นลับใน Flyscoot ที่คุณอาจไม่รู้

โชคดีเจอตั๋วถูก ต่ำกว่า 1,000 บาท

หากันอยู่นั่นแหละ สำหรับตั๋วค่าโดยสารถูกๆที่ Flyscoot.com แต่หารู้ไม่ว่าหายังไงๆ ก็หาไม่ค่อยจะเจอกันเพราะเค้าฝังหน้าโปรโมชั่นกันไว้ลึกเหลือเกิน. วันนี้ Flyscoot.com ยินดีที่จะให้บริการกับผู้โดยสารทุกท่านกับตั๋วเครื่องบินสุดถูก ที่อยู่ในหน้าโปรโมชั่น (หรือ Promo Fares) เพียงหน้าเดียว. ซึ่งในหน้านี้ทาง Fly Scoot เค้ารวมโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบิน low cost อื่นๆ) จากกรุงเทพฯไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบินไปต่างประเทศ ทั้งแบบตั๋วถูก (fly fare) และ แบบชั้นธุรกิจ (ScootBiz) ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

 ตั๋วถูก scoot

 

ราคาตั๋วเป็นแบบเที่ยวเดียว ที่รวมภาษีสนามบิน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว. สำหรับค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าเงินที่ผันผวน. สำหรับตั๋ว Fly Fares ไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระ และการบริการบนไฟลท์อื่นๆ

เจอกันได้ที่ http://www.flyscoot.com/index.php/th/promo-fares.html