ตั๋วการบินไทย สำหรับข้าราชการ ราคาพิเศษ

บัตรโดยสารเส้นทาง สำหรับ ภายในประเทศเท่านั้น

Thai Airways ข้าราชการไทย 2557

ตั๋วเครื่องบินลดราคา สำหรับราชการไทย

สิทธิพิเศษ! สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับส่วนลดราคาบัตรโดยสารการบินไทยเส้นทางภายในประเทศ สำหรับการเดินทางปฏิบัติภารกิจราชการและการเดินทางส่วนตัว โดยแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อออกบัตรโดยสาร และเช็คอิน

สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานขายการบินไทย ทั่วประเทศ หรือ เว็บไซต์ www.thaiairways.com/government สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองขายภาคราชการและองค์กร โทรศัพท์ 02-288-7160 ถึง 68 และ 02-288-7172 ถึง 78 สำหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่รัฐ โปรดแสดงบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐตัวจริงเมื่อเช็คอิน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความประสงค์ ที่จะจองผ่าน Thaiair.com สามารถขอ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (usernames and password) ได้ที่ 0-2288-7161 ถึง 67 ในเวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น. เท่านั้น