จองตั๋ว Emirates 2 ที่นั่งลด 50% วันนี้

บินเป็นคู่ๆ ลดไปเลยครึ่งนึง

วันนี้ขาเที่ยว ขาช้อป ขาสัญจร และแฟนๆ ของสายการบิน Emirates Airlines จะได้นั่งชั้น Business Class ในราคาถูกเว่อร์ เริ่มต้นแค่ 23,280 บาท เท่านั้น เมื่อจองตั๋วเครื่องบินในสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ ในเส้นทางที่กำหนด แบบไปเป็นคู่ในชั้นธุรกิจเท่านั้น (Companion Fares) และจองได้สูงสุดไม่เกิน 8 คนต่อ 1 Transaction และรับโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะสายการบิน Emirates เท่านั้น โปรโมชั่น Emirates นี้ ต้องจองก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2558 และเริ่มต้นเดินทางได้วันที่ 15 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2558 นี้

emirates companion flight

  • สำหรับ Business Class ได้ Priority Check in
  • รับประทานอาหาร in-flight แบบ Multi-course
  • ใช้บริการ Emirates Lounges ในสนามบินสุวรรณภูมิ และประเทศอื่ๆนฟรี
  • น้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 40 กิโลกรัม
  • เพลินไปกับช่องทีวีในเครื่องบินการบินมากกว่า 2,000 ช่อง
จุดหมายปลายทาง Companion fares from ราคาบินเป็นคู่
Dubai 23,280 บาท
Vienna  43,650 บาท
Amsterdam 43,650 บาท
London 57,135 บาท
Frankfurt 61,840 บาท
Dusseldorf 64,990 บาท
Stockholm 65,475 บาท
Oslo 65,475 บาท
Munich 67,320 บาท
Madrid 68,095 บาท
Geneva 68,870 บาท
Budapest 68,870 บาท
Paris 70,910 บาท
Manchester 71,880 บาท
Milan 72,750 บาท
Rome 72,750 บาท
Copenhagen 72,750 บาท
Zurich 75,370 บาท
Los Angeles 87,495 บาท
San Francisco 87,495 บาท
Barcelona 87,980 บาท
New York 91,280 บาท
Boston 93,120 บาท
Rome 95,060 บาท
Dallas 95,060 บาท
Chicago 95,060 บาท

เห็นราคาบางจุดหมายปลายทางแล้วอย่างพึ่งตกใจ เอาไปหาร 2 ก่อน! จะได้ราคาต่อที่นั่งจ้า