Home ท่องเที่ยว สายการบิน ขั้นตอน เปลี่่ยนเที่ยวบิน Airasia ระหว่างประเทศ

ขั้นตอน เปลี่่ยนเที่ยวบิน Airasia ระหว่างประเทศ

ขั้นตอน เปลี่่ยนเที่ยวบิน Airasia ระหว่างประเทศ

การเดินทางเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ ต่อเครื่องบิน มีขั้นตอนทำอย่างไรได้บ้าง

การท่องเที่ยวในต่างประเทศ การเดินทางโดเครื่องบินถือเป็นสิ่งที่พาเราถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วที่สุด ซึ่งแต่ลสายการบินก็มีเส้นทางการบินที่แตกต่างกัน ในประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกันที่มี เส้นทางการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางการเช่นเดียวกัน หากลองสังเกตดูจะพบว่าการเดินทางโดยเครื่องบินจะมีทั้ง เส้นทางการบินตรง และ การต่อเครื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องกับสายการบิน Airasia นั้นต้องทำยังไงบ้าง อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เคนั่งเครื่องบินแล้วและเคยแต่บินตรงนั้น อาจมีความกังวลหากต้องต่อเครื่องนั้นต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกัน

การเดินทางโดยเครื่องบินไปต่างประเทศนั้น จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

  1. บินตรง คือ การบินตรงจากสนามบินต้นทางสู่สนามบินปลายทาง
  2. บินแบบต่อเครื่อง คือ มีการแวะพักที่สนามบินกลางทาง ก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่ออีกครั้ง

คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการต่อเครื่อง

Transit คือ การแวะพักเครื่องระหว่างทางเพื่อรับส่งผู้โดยสาร หรือ เติมน้ำมัน และอาจเดินทางโดยไฟล์ทเดิม และอยู่ในสนามบินเดิมไม่เกิน 24 ชั่วโมง

Transfer คือ การต่อเครื่องที่เป็นการต่อเครื่องกับสายการบินเดิม หรือ สายการบินอื่นก็ได้ โดยชื่อไฟล์ทบินจะมีการระบุชัดเจน ว่าต้นทางที่ไหน พักเครื่องที่ไหน และ จุดหมายปลายทางที่ไหน

Check Through (Check Thru) หรือ Fly Thru คือการเดินทางแบบต่อเครื่อง โดยที่สัมภาระใต้เครื่องของเราจะถูกโหลดและส่งไปยังประเทศปลายทาง และเราไม่ต้องเดินทางไปรับสัมภาระเมื่อถึงสนามบินกลาง แล้วโหลดใหม่

สำหรับ Airasia นั้นมีวิธีการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ ต่อเครื่องบินดังนี้

บริการ Fly-Thru คือ บริการต่อเที่ยวบินที่สะดวกง่าย โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของสัมภาระหรือกระเป๋าในจุดเปลี่ยนเครื่องนั้งเอง โดย Fly-Thru สามารถใช้ได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพ และ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2

การใช้บริการ Fly-Thru โดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ผู้โดยสารที่ใช้บริการนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีสนามบินที่สนามบินดอนเมือง และสามารถเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เลย สัมภาระเช็คอินจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่เลือกเดินทาง สามารถทำได้ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ

การใช้บริการ Fly-Thru โดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 2 (klia2)

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์และใช้บริการ Fly-Thru ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและยกเว้นค่าสนามบิน ณ จุดต่อเครื่องฉพาะการเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีการหยุดพักไม่เกิน 18 ชั่วโมง สามารถเช็คอินผ่านอาคารที่พักผู้โดยสารเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องได้เลย สัมภาระจะถูกนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราที่จอง

เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินกลางแล้วอาจมีพนักงานถือป้ายรอ หรือ ให้เดินตามป้าย Connecting Flights หรือ Transfer หรือ Transit ไปจนถึงเกทที่เราต้องต่อเครื่องเพื่อรอขึ้นเครื่องต่อไปยังปลายทาง หากมีเวลานานและต้องการเดินทางออกไปนอกสนามบินก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าและเขียนในใบตม.ว่า Transit และเมื่อจะกลับเข้ามาขึ้นเครื่องก็ให้ผ่านตม. เข้ามาเช่นเดียวกัน

เห็นไหมคะว่า การต่อเครื่อง หรือ เปลี่ยนเครื่อง นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกทั้ง แอร์เอเชีย ยังมีวิธีการเดินทางที่ง่ายมากขึ้นอีกด้วยอย่าง Fly-Thru ที่ให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นให้ทุกการเดินทางของเราเป็นเรื่องง่าย ตอนนี้แอร์เอเชียก็มีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษจากแอร์เอเชียมาให้เลือกจองพร้อมเดินทางกันในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

READ MORE : 

Exit mobile version