การบินไทยจัด Promotion บัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษ

การบินไทยจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษ

ภาพจาก Thai Airways

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทางภายในประเทศราคาพิเศษ ในโครงการ “Smile Fare”สำหรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียว   และโครงการ “Smile Round Trip Advance Purchase 2010” สำหรับบัตรโดยสารไป –กลับ ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554 และสามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยมีราคาเริ่มต้น ดังนี้

เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ – เชียงใหม่ 1,940 บาท
– เชียงราย 2,400 บาท
– ขอนแก่น 1,835 บาท
– อุดรธานี 1,835 บาท
– อุบลราชธานี 1,955 บาท
– สุราษฎร์ธานี 1,880 บาท
– กระบี่ 2,355บาท
– ภูเก็ต 2,475 บาท
– หาดใหญ่ 2,780 บาท
เส้นทางระหว่างเชียงใหม่ และ – ภูเก็ต 4,815 บาท

สำหรับ โครงการ “Smile Round Trip Advance Purchase 2010”สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินไป –กลับ ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง และสามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554  โดยมีราคาเริ่มต้นดังนี้

เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ – เชียงใหม่ 2,990 บาท
– ขอนแก่น 2,990 บาท
– อุดรธานี 2,990 บาท
– อุบลราชธานี 2,990 บาท
– สุราษฎร์ธานี 2,990 บาท
– เชียงราย 3,990 บาท
– กระบี่ 3,990 บาท
– ภูเก็ต 3,990 บาท
– หาดใหญ่ 3,990 บาท

อนึ่ง ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินทั้ง 2 โครงการข้างต้น เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ระหว่างวันจันทร์ –วันพฤหัสบดีนอกจากนี้ หากผู้โดยสารสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 50 บาท สำหรับโครงการ “Smile Fare”และส่วนลด 100 บาท สำหรับโครงการ “Smile Round Trip Advance Purchase 2010”

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ThaiContact Center02-3561111