Home ท่องเที่ยว วีซ่าเชงเก้นคืออะไร? พร้อมแนะนำวิธีขอวีซ่า เที่ยวฝรั่งเศส 2020

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร? พร้อมแนะนำวิธีขอวีซ่า เที่ยวฝรั่งเศส 2020

เที่ยวฝรั่งเศสสุดฟิน เที่ยวได้ทั่วยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก้น (Schengen)

ฝรั่งเศส เมืองแห่งน้ำหอม เบเกอร์รี่ และแฟชั่น ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะลองไปเที่ยวดูสักครั้ง ด้วยบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อีกทั้งยังมีความโรแมนติก เหมาะกับการพาแฟนหรือคนที่รักมาเที่ยวตามแลนด์มาร์กหรือจุดถ่ายรูปสวย ๆ ของประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็น หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe, วิหารนอเทรอดาม, วิหารแพนธีออน และสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย

แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการจะมาเที่ยวฝรั่งเศส จำเป็นต้องขอวีซ่าด้วยนะ!

ทำความรู้จัก วีซ่าเชงเก้น กุญแจสู่การเดินทางในยุโรป

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คือวีซ่าสำหรับการเดินทางในภายในและนอกสหภาพยุโรป แบบระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน (180 วัน) ซึ่งเมื่อคุณได้รับวีซ่านี้แล้วจะสามารถเดินทางเข้า – ออก ผ่านพรมแดนประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเดินทางแบบไหนก็ว่า เช่น เครื่องบิน เรือ รถไฟ หรือแม้แต่รถยนต์ โดนที่คุณไม่ต้องยื่นเอกสารขอนุญาตเข้าเมืองอีกครั้ง

26 ประเทศที่รองรับวีซ่าเชงเก้น ประกอบด้วย 22 ประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่

 1. ออสเตรีย (Austria)
 2. เบลเยี่ยม (Belgium)
 3. เช็ก (Czech)
 4. เดนมาร์ก (Denmark)
 5. เอสโตเนีย (Estonia)
 6. ฟินแลนด์ (Finland)
 7. ฝรั่งเศส (France)
 8. เยอรมนี (Germany)
 9. กรีซ (Greece)
 10. ฮังการี (Hungary)
 11. อิตาลี (Italy)
 12. ลัตเวีย (Latvia)
 13. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 14. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 15. มอลตา (Malta)
 16. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 17. โปแลนด์ (Poland)
 18. โปรตุเกส (Portugal)
 19. สโลวาเกีย (Slovakia)
 20. สโลวีเนีย (Slovenia)
 21. สเปน (Spain)
 22. สวีเดน (Sweden)

และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่

 1. นอร์เวย์ (Norway)
 2. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 3. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
 4. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

และนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงได้ ไม่ว่าจะเป็น โมนาโค (Monaco) ซานมารีโน (San Marino) และวาติกัน (Vatican) และโครเอเชีย (Croatia) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry (ใช้ได้สองครั้ง) หรือ Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า) ที่ยังไม่หมดอายุสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกัน

วีซาเชงเก้นมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

 • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A)
 • วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B)
 • วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) *ผู้ที่จะไปเที่ยวยุโรปควรเลือกประเภทนี้*
 • วีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D)

อายุของวีซ่าเชงเก้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเช่นกัน ซึ่งคุณอาจได้วีซ่าที่มีอายุเท่าจำนวนวันของการเดินทางที่คุณยื่นขอ หรืออาจได้อายุนาน 1 ปี หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูต

การจะขอวีซ่าเชงเก้น ต้องดูจากอะไร?

วิธีการง่าย ๆ เลยก็คือ “อยู่ประเทศไหนนานสุด ให้ขอวีซ่าของประเทศนั้น” ซึ่งหากคุณมีแผนจะเดินทางไปหลายประเทศในทริปนั้น ๆ ให้เลือกขอวีซ่าประเทศที่คุณคิดว่าจะอยู่เที่ยว(หรือทำธุระ)นานที่สุด โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นประเทศแรกที่เดินทางไปถึง แต่หากคุณต้องพำนักอยู่ในประเทศต่าง ๆ (ในกลุ่มเชงเก้น) เป็นระยะเวลาเท่ากัน ให้ยื่นคำขอไปยังประเทศแรกที่คุณจะเดินทางไปถึง

ขั้นตอนการขอวีซ่าต้องทำยังไงบ้าง
 1. การขอวีซ่าเชงเก้นสามารถยื่นคำร้องขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง หลังจากเลือกประเภทของวีซ่าและเลือกประเทศที่ต้องการขอได้แล้ว ให้ทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global (รองรับ 19 ประเทศ ได้แก่   Australia / Austria / Belgium / Canada / Croatia / Czech Republic / Denmark / Finland / Iceland / India              / Italy / Japan / Malta / Norway / Singapore / Slovenia / Sweden / Netherland / United Kingdom)
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact (รองรับ France / Switzerland)
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International (รองรับ Spain)

2. กรอกเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นจองคิวนัดหมายกับสถานทูต (ถ้ามี) หรือรับคิวออนไลน์จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจากทั้ง 3 บริษัท

3. เมื่อถึงวันนัดหมาย คุณต้องเดินทางไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าหรือสถานทูตด้วยตนเอง(ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้) โดยคุณต้องถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที พร้อมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นทั้งฉบับจริงและสำเนา หนังสือเดินทาง  (Passport)ที่ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และมีอายุคงเหลือมากกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น
 1. แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อ(เซ็นสำเนาถูกต้อง)โดยสมบูรณ์ โดยผู้ยื่นคำร้อง
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง และสำเนา
 4. สำเนาหลักฐานการจองเที่ยวบิน พร้อมระบุวันเดินทางไปและกลับ และใบยืนยันการจองที่พัก
 5. หนังสือรับรองการเดินทางเดินทางจากนายจ้าง (ฉบับจริง) / สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 7. ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ / รถเช่า (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่ายังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง จำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นหลักฐานการแสดงรายได้ของคู่สมรส หรือ ของญาติที่ร่วมเดินทางด้วย หรือกรณีที่ไม่มีญาติร่วมเดินทางไปด้วย ต้องใช้เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ของพ่อ แม่ พี่-น้อง สามี-ภรรยา เท่านั้น

กรณีที่ผู้ขอวีซ่ายังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องใช้หลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของพ่อและแม่ที่ร่วมเดินทางไปด้วย โดยใช้สูติบัตรร่วมกับทะเบียนบ้านที่อ้างอิงถึงชื่อบิดามารดา หรือหากไม่มีผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วย จะต้องใช้จดหมายยินยอมจากผู้ปกครองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต

กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

การขอวีซ่าเชงเก้น(ไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม) จะต้องมีการทำประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท และบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับนั้น ๆ ด้วย

ใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวยุโรปในช่วงนี้ บอกเลยว่าพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทาง KLOOK  มอบส่วนลดในการจองแพ็คเกจและกิจกรรมท่องเที่ยวยุโรปมากกว่าที่ไหน ๆ จองได้แล้ววันนี้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ klook.com เท่านั้น!

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และคูปองส่วนลดต่าง ๆ ได้ที่ Promotions.co.th

Read more:

Exit mobile version