ประกันเดินทางรายปี ดีอย่างไร เหมาะกับใครบ้าง ?

ads

ข้อดีของการซื้อประกันเดินทางแบบรายปี มีอะไรบ้าง

สำหรับคนที่ชอบในการเดินทาง รักในการท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงคนที่ใช้บริการโดยสารเครื่องบินอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเพราะเจรจาธุรกิจ เรียนต่อ “ประกันเดินทาง” คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เพื่อความคุ้มครองเหตุการณ์ร้าย ๆ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทั้งระหว่างเดินทางและระหว่างใช้ชีวิตอยู่ยังต่างแดนในช่วงระยะเวลาจำกัดนั่นเอง

ประกันเดินทางแบ่งออกเป็นประเภท ?

สำหรับประกันเดินทางนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง และ ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล

ให้ความคุ้มครองทั้งการเดินทางในหรือต่างประเทศเฉพาะเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเดินทางเท่านั้น ได้แก่ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/ชั่วคราวบางส่วน และสายตา ทั้งนี้ยังรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายกรณีเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีนำศพกลับประเทศ กระเป๋าเดินทางล่าช้า ชำรุด สูญหาย, เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก หยุดชะงัก รวมไปถึงความรับผิดชอบกับบุคคลภายนอก

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556 มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวเองต้องทำประกันอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง มีอะไรบ้าง ?
1. การฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวตาย
2. อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันเมาสุราหรือสารเสพติด
3. อุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาเสี่ยงอัตราย เช่น แข่งรถ, ปีนหน้าผา
4. อุบัติเหตุที่เกิดจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5. การแท้งลูก
6. อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
7. การจลาจล สงคราม
8. ความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
9. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากอาวุธนิวเคลียร์

ทำประกันเดินทางแบบรายปี ดีอย่างไร ?

ประกันเดินทางรายปี จะคุ้มครองการเดินทาง คุ้มครองทั่วโลก (ประเทศที่ระบุในกรมธรรม์) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปี ส่วนประกันเดินทางรายเที่ยว/ครั้ง จะคุ้มครองการเดินทาง คุ้มครองทั่วโลก (ประเทศที่ระบุในกรมธรรม์) ตามวัน/เวลา ที่กำหนด และคุ้มครองสูงสุด 180 วัน

จากขอบข่ายและเงื่อนไขความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า ประกันเดินทางแบบรายปีจะเหมาะกับคนที่เดินทางเป็นประจำ มากกว่า 5 ครั้งต่อปี จะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มกว่าการซื้อประกันแบบรายครั้ง ไม่ต้องห่วงเรื่องวัน-เวลา ไปกลับ เป็นต้น

สำรวจตัวเอง เข้าองค์ประกอบ 3 ใน 4 ข้อ คุณเหมาะกับประกันเดินทางรายปี
1. เดินทางท่องเที่ยวเป็นประจำ นอนบนเครื่องมากกว่าห้องนอนตัวเอง
2. คุณเดินทางติดต่อธุรกิจต่างประเทศเป็นประจำ
3. ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ไปเป็นระยะเวลานาน 7 วันเป็นอย่างน้อย/ครั้ง
4. คุณเองมักลืมซื้อประกันเดินทางอยู่บ่อย ๆ

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับใครที่สงสัยว่าประกันเดินทางแบบรายเที่ยวกับรายปี มีความแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมถึงเหมาะกับใครบ้าง ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับใครที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ประกันเดินทางคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คุณได้อุ่นใจตลอดทริปเดินทางว่ามีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

และหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐานก็คือ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันที่ได้มาตรฐานกว่า 40 บริษัท ที่นี่คุณสามารถเลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดทั้งในเรื่องความคุ้มครอง รวมถึงเบี้ยประกันภัยเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1737 หรือ 02-119-8888 (ตลอด 2 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :