งานลอยกระทง วัดสระเกศ ภูเขาทอง 2562

เที่ยวงานวัดสไตล์ย้อนวันวาน นมัสการพระบรมบรรพต

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่คุ้นหูในชื่อว่า วัดภูเขาทอง ที่ได้ชื่อภูเขาทอง เนื่องจากบริเวณวัดมีพระบรมบรรพตหรือเจดีย์สีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขา เห็นเด่นเป็นสง่าแต่ไกล ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัด วัดภูเขาทองเป็นวัดเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของวัดภูเขาทองที่ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคซึ่งเอื้อให้ผู้คนเดินทางมาลอยกระทงที่คลองมหานาค ประกอบกับวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เมื่อมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 หรือ วันลอยกระทง ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทำให้เกิดการจัดงานขึ้นในวัดภูเขาทองสืบมา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมางานวัดภูเขาทองจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศในช่วงลอยกระทงและถือเป็นงานวัดที่ได้รับความนิยมในงานลอยกระทงทุกปี

งานวัดภูเขาทองในปีนี้ (2562)

เมื่องานลอยกระทงเวียนมาบรรจบอีกครั้ง งานวัดภูเขาทองก็ถูกจัดขึ้นเช่นเคย สิ่งที่แสดงว่ากำลังจะมีงานวัดภูเขาทองคือการพันผ้าแดงรอบพระบรมบรรพต  เรียกว่า พิธีห่มผ้าแดง โดยพิธีห่มผ้าแดงเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานผ้าแดงไว้ห่มรอบพระบรมบรรพตซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายใน เมื่อชาวเมืองมองเห็นผ้าแดงจึงเดินทางมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาการห่มผ้าแดงจึงถือเป็นสัญลักษณ์บอกว่าที่วัดภูเขาทองกำลังจะมีงาน เหตุผลที่ใช้พิธีห่มผ้าแดงเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน เพราะผ้าแดงสามารถมองเห็นได้ชัดจากยอดพระบรมบรรพต เมื่อผู้คนมองเห็นจะได้เดินทางมาร่วมงาน

เจดีย์ภูเขาทองถูกห่มด้วยผ้าแดง สิ่งแสดงให้เห็นว่าภายในวัดกำลังจัดงาน

วันและเวลาจัดงาน

งานวัดภูเขาทองประจำปี 2562 เริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2562  รวมเวลาจัดงาน ทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน

งานวัดภูเขาทองจัดขึเนในวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมภายในงานวัดภูเขาทอง วัดสระเกศ

1.พิธีห่มผ้าแดง

การห่มผ้าแดงจะกระทำขึ้นในวันแรกของงานวัดภูเขาทอง ดังนั้น ปีนี้พิธีห่มผ้าแดงจึงจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.19 น. เป็นพิธีที่ทำเพื่อแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบว่าขณะนี้วัดภูเขาทองจัดงาน และอีกจุดประสงค์เพื่อบูชาพระบรมบรรพตอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พิธีห่มผ้าแดงรอบเจดีย์ภูเขาทอง

2.นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

เนื่องจากวัดภูเขาทองเป็นวัดที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ เพราะฉะนั้นการได้เดินทางไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุสักครั้งในชีวิตถือเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติ การนมัสการพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมางานวัดภูเขาทอง

ผู้เข้าร่วมงานเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ เจดีย์ภูเขาทอง

3.อาหารและขนมไทยโบราณ

งานวัดภูเขาทองแน่นขนัดไปด้วยพ่อค้าแม่ขายที่หอบหิ้วสินค้ามาวางจำหน่ายจนเต็มพื้นที่ นอกจากอาหารที่สามารถหาทานได้ในชีวิตประจำวันแล้ว ที่งานวัดภูเขาทองยังมีร้านรวงที่ขายอาหารและขนมไทยหายาก หรือขนมไทยสูตรโบราณที่ทำให้หลายๆ คนเดินทางมาเที่ยวงานวัดภูเขาทองเพียงเพื่อได้ซื้ออาหารและขนมที่หากินไม่ได้แล้วที่มีจำหน่ายที่นี่

ขนมลาที่หาทานได้ยาก แต่สามารถหาทานได้ในงานวัดภูเขาทอง

4.ของเล่นและกิจกรรมนันทนาการ

สิ่งที่คนโหยหาในงานวัด คือ ของเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ รถบั๊มพ์ ซึ่งหลายๆ ที่ก็ยังคงมี แต่ที่วัดภูเขาทองนอกจากจะมีของเล่นที่กล่าวมาแล้วยังมีของเล่นและกิจกรรมที่หายากในงานวัดปัจจุบัน เช่น บ้านผีสิง บ้านผีปอบ

บ้านผีสิงชวนสยอง ณ งานวัดภูเขาทอง

5.การแสดงแสง สี เสียง

การจัดงานที่สามารถดึงดูดผู้คนจำนวนมากได้เช่นนี้จะขาดการแสดงมหรสพก็คงไม่ได้ โดยในงานวัดภูเขาทองจะมีการแสดงบนเวทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง 4 ภาค การแสดงดนตรี

การแสดงที่น่าสนใจในงานวัดภูเขาทอง

6.กิจกรรมลอยกระทงที่ทางวัดจัดขึ้น

งานวัดภูเขาทองจัดขึ้นช่วงวันลอยกระทงพอดีจะไม่มีการลอยกระทงก็คงไม่ได้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำกระทงไปลอยได้ที่คลองมหานาค  ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณวัดพอดี หรือจะลอยกระทงเทียนหอมบริเวณซุ้มที่ทางวัดจัดให้ก็ได้ เรียกได้ว่ามางานวัดภูเขาทองที่เดียว ได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศมากๆ

ลอยกระทงที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน

เสน่ห์ของงานวัดภูเขาทอง

งานวัดภูเขาทองที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันเพราะวัดภูเขาทองยังคงคงเสน่ห์ของความเป็น “งานวัดภูเขาทอง” ได้อย่างดี ซึ่งเสน่ห์ของวัดภูเขาทองเกิดขึ้นจาก

1.การรักษาบรรยากาศงานวัดแบบย้อนยุคไว้ได้

สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวงานวัดภูเขาทองก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะงานวัดภูเขาทองเป็นงานวัดที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ และยังคงรวบรวมกิจกรรม การแสดง อาหารต่างๆ ที่หาได้ยากแล้วมาไว้ในงานนี้งานเดียวได้ค่อนข้างหลากหลาย จึงทำให้ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกช่วงวัย

บรรยากาศแบบย้อนยุคในงานวัดภูเขาทอง

2.การรักษาความเหนียวแน่นระหว่างศาสนาพุทธกับพุทธศาสนิกชน

งานวัด จัดที่วัด ถ้าไม่สามารถดึงดูดคนมาเข้าวัดได้คงไม่สามารถเป็นงานวัดที่ดีได้ วัดภูเขาทองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ พระบรมบรรพต และมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมบรรพต คือ พิธีห่มผ้าแดง ซึ่งพิธีนี้ดึงดูดพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก ถือเป็นสเน่ห์อย่างหนึ่งของงานวัดภูเขาทอง

การเกื้อหนุนกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างศาสนาและศาสนิกชน

งานลอยกระทงและงานวัดถือเป็นของคู่กัน แต่ด้วยกาลเวลาทำให้วันลอยกระทงมีการจัดงานวัดน้อยลง แต่ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองแห่งนี้ยังคงมีการจัดงานวัดและได้รับความนิยมจวบจนปัจจุบัน หากใครที่คิดถึงบรรยากาศงานวัดเก่าๆ หรืออยากพาบุตรหลานไปสัมผัสบรรยากาศงานวัดแบบโบราณที่หาได้ยากยิ่งในสมัยนี้ ในช่วงวันลอยกระทงนี้ต้องเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ แบบนี้ได้ที่งานวัดภูเขาทอง

ที่อยู่วัดสระเกศ: 344 Thanon Chakkraphatdi Phong, Ban Bat, 
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
เวลาเปิดเข้าชม 8.00 -17.00 น. โทรศัพท์: 092 690 9222

ที่มาภาพจาก www.facebook.com/pg/watsraket

อ่านเพิ่มเติม: