กองทุนทดแทนประกันสังคม จ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตนต่อเดือน เท่าไหร่บ้าง?

2561 แต่ละเดือน ประกันสังคม ถูกเบิกไปแล้วกี่บาท?

“ประกันสังคม” อย่างเดียว อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับคนเงินเดือนปานกลาง เบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างพนักงานออฟฟิศา สาวโรงงาน จนบางทีมีกระทู้ใน Pantip บนอุบว่า จะบังคับทำประกันสังคมทำไม? ในเมื่อบางคนเงินเดือนสูง ๆ แล้วมีทางเลือกทำประกันสุขภาพกับบริษัทอื่นที่รองรับอะไรได้มากมายกว่า และปัจจุบันกฎหมายก็บังคับให้แรงงานลงทะเบียนในระบบทุกคนต้องเข้าร่วมประกันสังคม (แม้ว่าบริษัทของคุณอาจจะมีประกันกลุ่มแล้วก็ตาม) จากที่ผู้เขียนเคยสนทนากับนักวางแผนการเงินชื่อดังที่เป็นคอลัมนิสต์ และ ที่ปรึกษาให้กับบริษัทดัง เขาบอกว่า “ประกันสังคมเป็นระบบประกันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย” เพราะนอกจากผู้คิดค้นระบบประกันสังคม จะทุ่มเทการทำงานแล้ว ยังเร่งอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เท่าทันโรคภัยและ เงินเฟ้อ ของประเทศไทยในปัจจุบันด้วย

เหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีประกันสังคม คือ

 1. ความไม่แน่นอน คือความแน่นอน! – อนาคตข้างหน้า เกิดแก่เจ็บตาย จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้ และจะเปลี่ยนงาน หรือ ถูกบังคับให้ออกจากบริษัทหรือเปล่าก็ไม่รู้!
 2. มีประกันกลุ่มบริษัทอยู่แล้ว – แม้ว่าวันนี้บริษัทของคุณจะมีสวัสดิการทำประกันกลุ่มให้ ก็ไม่แน่ว่าอีก 2 – 5 ปีจะยกเลิกหรือเปล่า? เพราะประกันกลุ่มถูก Extra ขึ้นมาจากสวัสดิการที่รัฐบังคับ วันดีคืนดีไม่มีแล้ว คุณก็ต้องเอาเงินเก็บมาสำรองจ่ายเอง
 3. ประกันสังคมเป็นระบบประกันแห่งเดียวในประเทศที่คุ้มครอง “การว่างงาน” –  ประกันค่ายใดก็ตามภายใต้ คปภ. นี้ไม่มีค่ายไหนที่คุ้มครองเรื่องการว่างงาน เนื่องจากเป็นสถิติที่วางแผนยากพอสมควร เดาไม่ออกว่าคุณจะมีโอกาสว่างงานในช่วงอายุเท่าไหร่? แต่ตัวเลขนี้ทางกรมแรงงาน ได้เก็บสถิติไว้หลายสิบปี จนสามารถนำมาเป็นตัวช่วยเรื่อง “ว่างงาน” ให้กับแรงงานไทยได้

 

2561 แต่ละเดือน ประกันสังคม ถูกเบิกไปแล้วกี่บาท?

ผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

จำนวนผู้ใช้สิทธิ์

จ่าย

1 เจ็บป่วย 397,383 1,904 ล้านบาท
2 คลอดบุตร 22,481 548 ล้านบาท
3 ทุพพลภาพ 13,594 54 ล้านบาท
4 เสียชีวิต 2,298 169 ล้านบาท
5 สงเคราะห์บุตร 1,327,561 565 ล้านบาท
6 บำเหน็จชราภาพ 20,042 666 ล้านบาท
  บำนาญชราภาพ 138,723 354 ล้านบาท
7 ว่างงาน 155,559 599 ล้านบาท

 

แต่ละปี ประเทศเรามีแรงงานเกือบ 10 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ หรือ ข้าราชการ แต่ข้อมูลจากเดือน เมษายน 61 ที่ผ่านมา มีผู้เบิกใช้สิทธิ์เพียง 2.07 ล้านคนเท่านั้น  โดยค่าใช้จ่ายค่าชดเชยสูงสุด เป็น ค่าชดเชยเรื่องสุขภาพ รองลงมาเป็น บำเหน็จชราภาพ

จำนวนผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุด ได้แก่
 1. ขอรับสิทธิ์สงเคราะห์บุตร
 2. ขอรับค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วย
 3. ขอรับเงินชราภาพ
 4. ขอรับค่าชดเชยว่างงาน
 5. รับค่าชดเชยคลอดบุตร
 6. ขอรับค่าชดเชยทุพพลภาพ
 7. รับค่าชดเชยเสียชีวิต

 

จำนวนรายจ่ายรับค่าชดเชยมากที่สุด ได้แก่
 1. ขอรับค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วย
 2. ขอรับเงินชราภาพ (บำเน็จชราภาพ)
 3. ขอรับค่าชดเชยว่างงาน
 4. ขอรับสิทธิ์สงเคราะห์บุตร
 5. รับค่าชดเชยคลอดบุตร
 6. รับค่าชดเชยเสียชีวิต
 7. ขอรับค่าชดเชยทุพพลภาพ

รวมแล้วเฉพาะเดือนเมษายน 2561 ประกันสังคมจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ประกันตนแล้ว 4,859 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกันตน ให้พอมีรายจ่ายให้กับการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกันตน ก็ต้องรู้จักศึกษาใช้สิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะ 

วิธีเลือกแพ็คเกจคลอด จากเงินเดือนคุณแม่ รวมค่าคลอดกว่า 20 โรงพยาบาล

 

อ่านเพิ่มเติม :