Home Supermarket จดไว้! เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้าง แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส, ท็อปส์ จะได้ไม่ไปเก้อ

จดไว้! เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้าง แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส, ท็อปส์ จะได้ไม่ไปเก้อ

จดไว้! เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้าง แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส, ท็อปส์ จะได้ไม่ไปเก้อ

ไปซื้อเครื่องเหล้า เบียร์ และของมึนเมาตอนไหนไม่เสียเที่ยว

การจำกัดเวลาในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากต้องการรักษาสมดุลระหว่างการรักษายอดขายที่ได้จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการควบคุมจำนวนคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ หากยกเลิกการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลย ภาษีที่ประเทศได้รับก็จะหายไปค่อนข้างมาก แต่หากเปิดการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรีก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่ายเกินไป ดังนั้น จึงต้องมีการออกกฏหมายเกี่ยวกับช่วงเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบังคับใช้ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

ช่วงเวลาการจำหน่าย

การจำกัดเวลาในการจำหน่ายแอลกอฮอล์บังคับใช้ตามร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าที่เรารู้จักดีอย่างแม็คโคร บิ๊กซี โลตัส และท็อปส์ ซึ่งหากไปผิดเวลาจะมาสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

  • ช่วงเวลาจำหน่าย ช่วงที่ 1 เวลา 11.00 น. – 14.00 น.
  • ช่วงเวลาจำหน่าย ช่วงที่ 2 เวลา 17.00 น. – 24.00 น.

วันสำคัญที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเทศไทยมีวันสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ซึ่งในบรรดาวันเหล่านี้บางวันไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

  • วันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่าวันพระใหญ่ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา รวมไปถึงวันเข้าพรรษา โดยวันเข้าพรรษาจะห้ามจำหน่ายเหล้าโดยเด็ดขาด แต่ในช่วง 3 เดือนของการเข้าพรรษาจะเป็นการรณรงค์งดเหล้าแทน
  • วันเลือกตั้ง โดยกฏหมายระบุว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการเลือกตั้ง เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่การชักจูงให้เลือกตั้งในหมายเลขที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ยินยอม

ข้อจำกัดในการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์

ในปัจจุบันสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในช่องทางออนไลน์ ซึ่งหากต้องการสั่งสินค้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน ดังนี้

  1. กรณีรับสินค้าด้วยตนเองต้องมารับในเวลาที่กำหนด คือ 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น. เท่านั้น
  2. กรณีรับสินค้าที่บ้านจะได้รับหลังช่วงเวลา 16.00 น.
  3. การสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเวลาที่กฏหมายกำหนดไม่สามารถทำได้
  4. หากมีสินค้าจัดส่งในวันที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วในสินค้ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อจำกัดหลายประการ ก่อนการซื้อจึงต้องรู้เวลาและสถานที่ที่จำหน่าย โดยการขายในอาคารท่าอากาศยานและสถานบริการไม่รวมอยู่ในข้อจำกัดนี้ ถ้าใครไม่อยากเสียเที่ยวต้องจดเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้จะได้ไม่ไปเก้อ

อ่านเพิ่มเติม:

Exit mobile version