Home Smartphone Samsung Galaxy S8 เป็น Smartphone เครื่องแรกที่ใช้ Bluetooth 5.0

Samsung Galaxy S8 เป็น Smartphone เครื่องแรกที่ใช้ Bluetooth 5.0

ส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นฟ และเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก

เอาจริงๆคงไม่ต้องรอเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการ กับ  Samsung Galaxy S8 เพื่อที่จะรู้ Spec ของมันหรอกเพราะทางบริษัทเค้าเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้ว สำหรับ Smartphone ที่ได้ชื่อว่าเป็นมือถือที่ดีที่สุดในโลกการันตีด้วยแบรนด์ Samsung ในรุ่นย่อย Galaxy และตัวนี้ที่ออกมาใช้เทคโนโลยีล่าสุด เช่น Bluetooth 5.0 นั่นเอง ซึ่งมีความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลมากกว่า Bluetooth 4.2 ถึงเท่าตัว และมี ระยะการส่งสัญญาณมากกว่าเดิม 4 เท่า ซึ่งจะเป็นข้อดีของ Samsung Galaxy S8 ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่น Smartwatch หรือแม้แต่อุปกรณ์แบบ Smart ในครัวเรือนได้ไกลมากยิ่งขึ้น

เมื่อเรานำเอาอุปกรณ์ที่มี Bluetooth รุ่นก่อนหน้ามาเปรียบเทียบ ต้องบอกว่าไม่มีมือถือหรืออุปกรณ์ไหนเลยที่ใช้  Bluetooth 5.0 และมันมาอยู่ใน Samsung Galaxy S8 เป็นเครื่องแรกของโลก แต่การส่งถ่ายข้อมูล Bluetooth 5.0 นี้ ไม่ได้ทำให้เสียงดีขึ้นหากคุณกำลังหวังที่จะใช้   wireless headphone ยี่ห้อดังๆ มันแค่ส่งถ่ายข้อมูลได้แบบเร็วขึ้นเท่านั้นเอง และได้ไกลขึ้น เพราะการพัฒนา Bluetooth 5.0 ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ จะมาถึงในปีถัดไป 2018   นั่นเอง

Exit mobile version