ads

และ Facebook ก็ก้าวไปอีกขั้นกับการทำ Chatbot หรือ ระบบตอบรับอัติโนมัติ ที่ควบคุมโดย Artificial Intelligence ที่จะคอยตอบคำถาม ที่ยุ่งยากของการขอ Green Card หรือ การเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา และ Visabot app feature ตัวใหม่นี้ จะมีราคาที่ $150 หรือประมาณ 4,500 บาท ซึ่งจะช่วยให้กรอกเอกสารประกอบการขอ Green Card ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานการนัด สัมภาษณ์ กับกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาอีกด้วย (USCIS)

Visabot จะช่วยแนะนำการกรอกเอกสารสำหรับบุคคล และการดึงคำถามของผู้ถามเพื่อกรอกลงไปในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยังแนะนำวิธี เทคนิคการกรอก และสิ่งที่ผู้ขอ กรีนการ์ดต้องทำก็คือ กรอกแบบฟอร์ม โดยให้ Visabot ตัวนี้ช่วยนั่นเอง สำหรับผู้ที่สนใจอยากลองใช้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลองหามาใช้ได้ ที่ https://visabot.co/