สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด 2565 อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยเป็นมิตร

อยากมีบ้าน ยื่นขอสินเชื่อธนาคารไหนดี

แม้สภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่ชีวิตก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป ยิ่งถ้าคุณมีฝันอยากมีบ้าน มีรถเป็นของตัวเองด้วยแล้ว และเพื่อสานฝันคนอยากซื้อบ้านหรือสร้างบ้านเองให้เป็นจริง หลายคนเลือกสมัครสินเชื่อบ้านเพื่อกู้เงินซื้อบ้านตามที่ต้องการ แต่มีสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้งอัตราดอกเบี้ย ความยุ่งยากเรื่องเอกสาร และความรวดเร็วในการดำเนินการ วันนี้ Promotions ได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อบ้านมาฝาก มาดูกันเลยว่า สินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด 2565 ดอกเบี้ยถูกบ้าง

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สินเชื่อบ้าน 2564
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สินเชื่อบ้าน 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เป็นสถาบันการเงินอันดับต้น ๆ ที่หลายคนนึกถึงเมื่ออยากซื้อบ้าน และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2564 เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้วงเงินสูง ผ่อนนานถึง 40 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น
วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
อัตราดอกเบี้ย

ปี

อันตรดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = 2.86% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.86% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.29% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.75% ต่อปี

สินเชื่อบ้านใหม่-บ้านมือสอง ธนาคารทหารไทย

โครงการสินเชื่อจากธนาคารทหารไทยที่ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ได้เร็ว และง่ายขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
วงเงินสินเชื่อ

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร

1. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป

2. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ระยะเวลาผ่อน
 • นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
ระยะเวลาอนุมัติ
 • ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 – 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านทหารไทย
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านทหารไทย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย

อยากมีบ้านในฝัน ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด บ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างบ้านเอง สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย ช่วยคุณได้ ถ้าเอกสารครบ คุณสมบัติผ่าน รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อ

1. กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง

วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน

2. กรณีกู้ปลูกสร้างบ้าน

กู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%ของราคาประเมิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

กู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน

 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง
ระยะเวลาผ่อน
 • นานสูงสุดถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

นอกจากสินเชื่อบ้าน 2564 ที่เราหยิบมาแนะนำยังมีสถาบันการเงินอีกหลายแห่งที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย, สินเชื่อบ้านบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ หรือสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่สนใจยื่นขอสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อบ้าน” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :