สินเชื่อระยะสั้นที่ไหนดี 2565 อนุมัติง่าย วงเงินสูง

กู้เงินไม่มีสะดุด

เวลาที่ต้องการเลือกซื้อสินค้า หรือกำลังมองหาแหล่งเงินทุนอยู่ การมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อนำเงินก้อนออกมาใช้จ่ายชั่วคราวก่อน จึงเป็นทางเลือกที่หลาย ๆ คนเลือกใช้ แต่ก่อนสมัครสินเชื่ออาจต้องมาพิจารณากันก่อนว่า สินเชื่อที่เราสนใจนั้น มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม หรือการนำเงินไปใช้อย่างไร ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนชำระ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

โดยวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า ประเภทของสินเชื่อมีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนอยู่ ว่าแล้วตามไปดูกันเลย

สินเชื่อ มีกี่ประเภท

ประเภทของสินเชื่อ สามารถแบ่งแยกได้จากระยะเวลา วัตถุประสงค์ ผู้ขอสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ และหลักประกันที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อ และเมื่อพิจารณาตามข้อมูลทั้งหมด ทำให้สินเชื่อที่มีอยู่ปัจจุบัน แบ่งออกเป็นดังนี้

สินเชื่อระยะสั้น
 • เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี อย่างสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อการค้า เครื่องมือสินเชื่อประเภทนี้ เช่น ตั๋วเงินคลัง และตราสารพาณิชย์ เป็นต้น
สินเชื่อระยะกลาง
 • คือ สินเชื่อประเภทที่มีระยะเวลาในการกู้ยืมตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี ตัวอย่าง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ หรือสินเชื่อที่ใช้ในการผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เป็นต้น
สินเชื่อระยะยาว
 • สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการชำระหนี้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยสินเชื่อประเภทนี้นอกจากมีระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานแล้ว ยังมีวงเงินที่สูงกว่าอีกด้วย ใช้เวลาในการพิจารณานานกว่าสินเชื่อ 2 ประเภทก่อนหน้า เหมาะกับการนำเงินไปลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก หรือกู้เงินลงทุนสิ่งปลูกสร้าง บ้านหรือที่ดิน เป็นต้น
เมื่อรู้จักประเภทสินเชื่อกันไปแล้ว เราจะพาไปดูกันต่อว่า หากสนใจขอสินเชื่อระยะสั้นนั้น ควรยื่นเรื่องที่ธนาคารไหนดี อนุมัติง่าย วงเงินสูง

สินเชื่อระยะสั้น – ธนาคารยูโอบี

เป็นเงินกู้ระยะสั้น เพื่อนำเงินก้อนดังกล่าวมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการเท่านั้น ทำให้มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 1 ปี โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อระยะสั้นสามารถชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ก่อนที่ตั๋วจะครบกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย
 • ลูกค้านิติบุคคลและบุคคลผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ

สินเชื่อระยะสั้น – ธ.ก.ส.

ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกสินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนสามารถนำเงินกู้เหล่านี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือ เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 โดยเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอกู้จะต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว หากไม่ได้เป็นก็ขอให้ไปเปิดบัญชีกับทาง ธ.ก.ส.
 • ผู้ขอกู้จะต้องเคยได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั้งระบบ
ระยะเวลาในการชำระหนี้
 • การชำระหนี้คืนจะไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษ แต่ไม่เกิน 18 เดือน
หลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อ
 • ให้ใช้หลักประกันตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก
 • กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • กณีใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับรองผิดอย่างลูกหนี้ร่วมให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และ ให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันต่างหากจาก

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทยแบบคู่ค้าหลายราย – ธนาคารกสิกรไทย

เป็น​​​​​​​วงเงินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยนำเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อสินค้าก่อน แล้วชำระเงินทีหลัง ไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็กู้สบาย เพียงมีคุณสมบัติเข้าตามเงื่อนไข ที่สำคัญ สามารถเบิกวงเงินออนไลน์ได้ทันที และชำระเงินให้คู่ค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมตรวจสอบผลทันที หรือจะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ทำได้เช่นกัน

วงเงินสินเชื่อ
 • พิจารณาตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจากยอดซื้อสินค้า และ / หรือ บริการจากผู้ขายแต่ละราย วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
คุณสมบัติ
 • กลุ่มลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ โดยต้องประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ยอดขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ประเภทหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท Core Asset ที่เป็นสถานประกอบธุรกิจของกิจการ หรือบ้านพักอาศัย
 • เงินฝาก
 • ตามนโยบายเครดิตของธนาคาร

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อระยะสั้น เพื่อนำเงินมาเป็นทุนสำรอง หรือใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตนเองอยู่ ลองพิจารณาสินเชื่อระยะสั้นที่เรานำมาฝากก่อนได้ เหมาะทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ และเกษตรกร หรือถ้าอยากดูสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถคลิกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่าง

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อ บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :