ads

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด เหมาะกับใคร สมัครที่ไหน รายละเอียดเป็นยังไงบ้าง

ในปัจจุบันสินเชื่อมีหลากหลายประเภท ซึ่งหากทำความเข้าใจกับสินเชื่อแบบง่ายๆ สินเชื่อคือการกู้เงิน โดยมีทั้งในรูปแบบของเงินสดเป็นเงินก้อนที่เราเรียกสินเชื่อบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ที่เป็นการกู้เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน หรือ อสังหาริมทรัพย์มานั่นเอง โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้กู้จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อีกทั้งวงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดจะอยู่ที่ 5 เท่าของเงินเดือน สำหรับในส่วนของสินเชื่อเงินสดนั้นเอง

โดยในปี 2563 นี้นั้นประเทศไทยและทั่วโลกนั้นต่างได้เผชิญกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ 19 ที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้หลากหลายอาชีพนั้นขาดรายได้ รวมถึงหลายบริษัทที่มีการปิดตัวลงอีกด้วย ดังนั้นหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญรวมถึงการใช้จ่ายของประชาชน เราจึงเห็นได้ว่าทั้งธนาคารและสถาบันการเงินได้มีการจัดทำสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินในยุคโควิดเช่นนี้

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19

ธนาคารกรุงไทยอีกหนึ่งธนาคารที่มีการจัดทำสินเชื่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่นนี้ จึงได้มีการจัดทำสินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19”  สินเชื่อกรุงไทย SME ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการมนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก และสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคตและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี63 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% คงที่ 2 ปี ฟรีธรรมเนียมค่าประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ ฟรีบริการ Cash Management Package (โอน รับ จ่าย) 1 ปี สามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือ ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ต้องเป็นการขอสินเชื่อใหม่ หรือ สินเชื่อเพิ่มเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ Refinance ได้)
ประเภทวงเงินและสินเชื่อ
  • วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา Term Loan
  • วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • หลักประกันที่ใช้
  • สถานประกอบการ
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ที่ดินเปล่า
  • เงินฝากประจำ กรณีที่ไม่มีหลักประกัน  ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน

**วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อจากภาครัฐที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทย
สินเชื่อกรุงไทย

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขอสินเชื่อในช่วงยุคโควิดเช่นนี้ที่จะช่วยทำให้คุณนั้นมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คล่องตัวและสามารถนำไปหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจหรือการลงทุนได้ โดยสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 นอกจากนี้กรุงไทยในมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบัตรเครดิตอีกหลากหลายประเภทที่ตอบรับความต้องการทางด้านการใช้จ่ายได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

 READ MORE :