UOB HOME LOAN 2018 กับโอกาส กู้บ้าน คอนโด มือสองได้ 100%

สินเชื่อบ้าน ปล่อยกู้ ธนาคารไหนดี 2561

จะดีแค่ไหน หากคุณสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ โดยไม่ต้องเช่า และมีกรรมสิทธิ์ไว้สำหรับ ขายต่อ หรือ ปล่อยเช่า? การซื้อ คอนโด หรือ บ้าน สำหรับคนยุคใหม่นี้ยังจำเป็นอยู่หรือไม่? วันนี้ มาฟังสินเชื่อ UOB Homeloan กับโอกาสที่ให้สินเชื่อบ้านได้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน มาดูกันว่าทำอย่างไรจึงจะมีโอกาสผ่าน อ่านรายละเอียดได้จากที่นี่จ้า

การมีบ้าน หรือ คอนโด ของคนยุคใหม่ มี 2 ปัจจัยที่ต้องตัดสินใจ คือ 1 จะเลือกมีไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง หรือ มีไว้เพื่อจ่ายให้ถูกกว่าการเช่าอยู่ ซึ่งหลังจากซื้อบ้านสักหลังแล้วจะต้องตามมาด้วย การดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายของส่วนกลาง ในส่วนของทุก ๆ สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยบ้านจะอยู่ทีประมาณ 6 – 7% ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากอนาคต ดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่านี้ หรือ พิ้นที่ต่าง ๆ  อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้น     หากตัดสินใจจะซื้อก็ต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ เป็นอันดับ 1 

ความฝันที่อยากจะมีบ้านสักหลัง มีที่พัก ที่มีความเป็นส่วนตัว สะดวก และสวยงาม สำหรับคนที่เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่? ถึงจะซื้อได้ หากเป็นสินเชื่อบ้านจาก UOB เข้าไปใช้เครื่องมือคำนวณได้ที่ www.uob.co.th/th/promotions/loan_homeloan.html

 

ข้อดีของ สินเชื่อบ้าน UOB Home Loan

 

 

 

จุดเด่นของสินเชื่อบ้าน UOB Homeloan  จะมีโปรโมชั่น ให้จ่ายใน 9 เดือน, 1 ปี , 2 ปี แรก ด้วยอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และหลังจากปีที่ 3 ขึ้นไปจึงจะจ่ายด้วย อัตราดอกเบี้ยปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร แต่ว่าจุดเด่นของ UOB ที่มีมากกว่านั้น คือ โอกาสปล่อยกู้ให้กับบ้าน – คอนโด มือสอง ได้ถึง 100% ในเงื่อนไขที่ว่าต้องเป็น บ้าน หรือ คอนโด ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ส่วนต่างจังหวัดจะอยู่ที่ประมาณ 80 – 90%

 • บ้านใหม่ วงเงิน 95 – 100% ของราคาซื้อขาย
 • กู้ก่อสร้างบ้าน วงเงินสูงสุด 85% ของราคาประเมิน รวมราคาที่ดิน
 • ซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95 – 100% ของราคาประเมิน

และข้อดีของ UOB Home loan อีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ มีโอกาสกู้ผ่านใน 3 วันทำการเท่านั้น ..ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาน้อยที่สุดสำหรับสินเชื่อบ้านในปัจจุบันนี้

จะกู้บ้านกับ UOB 2018 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารส่วนตัว ได้แก่

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. บัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี

เอกสารด้านการเงิน ได้แก่

 1. Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 2. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 3. **เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์, หนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารด้านหลักทรัพย์ ได้แก่

 1. โฉนดที่ดิน ที่จะทำการซื้อขาย
 2. หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 3. หลักฐานการผ่อนดาวน์
 4. หนังสือไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
 5. กรณีขอกู้เพื่อขอปลูกสร้างบ้านจะต้องใช้  1) ใบอนุญาตปลูกสร้าง 2) แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือ พิมพ์เขียว 3) ใบสัญญาว่าจ้า หรือใบเสนอราคารับเหมา

วิธีการ คำนวณสินเชื่อ UOB Home Loan

 

 

 

วิธีการคำนวณสินเชื่อ คำนวณจากอัตราดาดอกเบี้ย ร้อยละ 6 และ คำนวณจากรายได้ต่อปีของผู้กู้ รวมถึง คำนวณจากภาระหนี้ต่อเดือน โดยคิดจากการกู้ 1,000,000 ละ 6,000 บาท (ระยะเวลา 30 ปี) โดยเข้าไปใช้โปรแกรมคำนวณเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ใน 1 วัน

คุณสมบัติ ผู้กู้สินเชื่อ UOB Home Loan

 

 

 

 

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุเริ่มต้นที่ 21 ปีเท่านั้น และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน มีอายุการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หากเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องดำเนินกิจการตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป

 • พนักงานบริษัท หรือ พนักงานหน่วยงานราชการ รวมอายุกู้แล้วไม่เกิน 70 ปี
 • เจ้าของกิจการ รวมอายุกู้แล้วไม่เกิน 75 ปี

ติดต่อขอกู้ UOB Home Loan

 

 

 

 • ทำเรื่องขอกู้ผ่านสาขา หรือ ผ่านเว็บไซต์ uob.co.th ได้เลยค่ะ

นอกจากธนาคาร UOB แล้วปีนี้ก็ยังมีสินเชื่อบ้าน เจ้าอื่น ที่น่าสนใจ ทาง Promotions.co.th จะทยอยนำโปรโมชั่นของธนาคารมาบอกคุณ เพื่อเปรียบเทียบให้คุณได้ตัดสินใจ ไม่พลาดทุกข่าวสารจาก Promotions.co.th ติดตามเราได้จาก Line นะคะ

 

เพิ่มเพื่อน