คู่รักเพศเดียวกัน กู้สินเชื่อบ้านร่วม มีธนาคารไหนบ้าง ?

ads

คู่รัก LGBTQ อยากกู้ร่วมบ้าน ต้องทำไง

ปัจจุบันสังคมในบ้านเราได้เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่า กลุ่ม LGBTQ เพิ่มมากขึ้น แม้จะยังไม่มีกฎหมายรองรับการจดทะเบียนของคู่รักร่วมเพศ แต่ทุกวันนี้ ก็มีคู่รักเพศเดียวหลายคู่ทำธุรกิจรวมกัน ไปจนถึงครอบครองสินทรัพย์ด้วยกันอย่างเปิดเผย และแน่นอนว่า “บ้าน” หนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ชาย ผู้หญิงเท่านั้นที่ต้องการบ้าน กระทั่งกลุ่มคู่รัก LGBTQ ก็อยากกู้ร่วมซื้อบ้านด้วยเช่นกัน

ถือเป็นข่าวดี เมื่อทุกวันนี้มีหลายธนาคารที่สนับสนุนให้คู่รัก LGBTQ สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยร่วมกันได้ ส่วนมีธนาคารไหนให้สินเชื่อบ้านบ้างนั้น ตามมาดูเลย

ทำความเข้าใจ การกู้ร่วม

เหตุผลที่หลายๆ คนหันมาสนใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่กู้ไม่ผ่านเพราะมีฐานรายได้ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบหนี้สิน ไปจนถึงมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี เป็นเหตุให้ต้องหาคนมากู้ร่วม เพื่อที่ซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮม

สำหรับการกู้ร่วม คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ซื้อทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องต้องมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายรับรอง อาทิ คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ การกู้ร่วมเป็นการแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่า ผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ที่จะผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ร่วมพบว่า กลุ่ม LGBTQ ไม่เข้าข่ายความสัมพันธ์ทางข้างต้น และนี่เองที่เป็นเหตุผลให้กลุ่มคู่รักเพศเดียวกันไม่ผ่านเงื่อนไขในการขอสินเชื่อร่วมกัน

คู่รัก LGBTQ สามารถใช้บริการสินเชื่อบ้านได้หรือไม่

อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า การแต่งงานของเพศเดียวกันในบ้านเรายังไม่ถูกรับรองตามกฎหมาย ฉะนั้น การจะยื่นกู้ร่วมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันของคู่รัก LGBTQ จึงเป็นเรื่องยากไม่น้อย แต่โชคดีที่มีธนาคารหลายแห่งมีนโยบายที่เอื้อให้คู่รัก LGBTQ สามารถขอสินเชื่อบ้านร่วมกันได้ เพียงทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งนั้นกำหนดได้อย่างครบถ้วน

เงื่อนไขการกู้ร่วมของกลุ่มคู่รัก LGBTQ

 • ในการกู้ร่วม คู่รัก LGBTQ จะต้องมีเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • คู่รัก LGBTQ สามารถกู้ได้สูงสุด 90-95% เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่คุณสมบติและความมั่นคงทางอาชีพหรือการเงินของผู้กู้เป็นหลักด้วย

ธนาคารใดบ้าง มีสินเชื่อบ้านสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน


ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ และแสนสิริ ร่วมมือกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านในทุกรูปแบบ เพื่อให้ทุกคู่ชีวิตสามารถเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้อย่างเท่าเทียม นอกจากการนี้ การกู้ร่วมซื้อบ้าน แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ยังร่วมมอบแคมเปญแสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน เพื่อให้เป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติผู้กู้
 • คู่รัก LGBTQ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยพิจารณาจากผู้กู้ร่วมที่อายุน้อยที่สุด
 • ประกอบอาชีพสุจริตและมั่นคง
 • มีรายได้แน่นอน และต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวด หรือประมาณ 3 เท่า
เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย
เงื่อนไขสินเชื่อ
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมินที่อยู่อาศัย
 • ระยะเวลาในการผ่อนนานถึง 30 ปี
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • สามารถกู้เพิ่มได้ 10% ของราคาซื้อขาย กรณีซื้อบ้านที่ธนาคารสนับสนุน
 • สามารถกู้เพิ่มได้อีก 5% ของราคาประเมินเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย

เป็นสินเชื่อบ้านที่อนุมัติวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน และให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ใช้เวลาในการขอกู้ ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้กู้
 • คู่รัก LGBTQ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป
เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย
เงื่อนไขสินเชื่อ
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย
 • ระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบ้านยูโอบี
สินเชื่อบ้านยูโอบี

สินเชื่อที่คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อคู่รัก LGBTQ โดยเฉพาะ แต่เป็นสินเชื่อบ้านแบบเดียวกับที่ธนาคาร UOB เสนอแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ร่วมตามปกติ

คุณสมบัติผู้กู้
 • คู่รัก LGBT ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี และไม่เกิน 75 ปี
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  – ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ 20,000 บาท / เดือนขึ้นไป
เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย
เงื่อนไขสินเชื่อ
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย
 • ระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • ผู้กู้ต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)

ทีนี้ก็พอทราบว่า มีธนาคารไหนบ้าง ที่ปล่อยสินเชื่อบ้านให้คู่รัก LGBTQ แต่อย่างไรก็ดี ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อบ้านของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค

และสำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อเข้ามาช่วยผ่อนปรนภาระทางการเงินของคุณ สามารถคลิกดูรายละเอียด พร้อมสมัครสินเชื่อที่คุณสนใจได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อ บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :