มาดูกัน สินเชื่อประกันสังคม 2564 คืออะไร ? กู้ได้ที่ไหน

ประกันสังคม ปล่อยกู้หวังส่งเสริมการจ้างงาน

ทุกวันนี้การเข้าถึง “สินเชื่อ” เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากการแข่งขันที่ดุเดือดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ที่มาพร้อมแคมเปญพิเศษ หรือแม้แต่การให้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ขอสินเชื่อ โดยประเภทของสินเชื่อมีมากมาย อาทิ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อโรงงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

แต่ดูเหมือนว่า จะไม่ได้มีแค่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน อย่าง “สินเชื่อ” เพราะเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกันจัดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน หรือ “สินเชื่อประกันสังคม 2563” ขึ้นมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สินเชื่อประกันสังคม 2563 คืออะไร

เป็นสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารสภาพคล่อง สร้างสมดุลรายรับรายจ่ายให้กับธุรกิจ เพื่อประคองธุรกิจผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลิกจ้าง พนักงาน พร้อมกับเป็นอีกช่องทางสำหรับการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายอีกด้วย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประกันสังคม 2563

สถานประกอบการที่จะยื่นกู้ได้ ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาสถานภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ไม่ต่ำกว่า 80% เป็นระยะเวลา 3 ปี

ยื่นขอสินเชื่อประกันสังคม 2563 ได้ถึงเมื่อไหร่

สำหรับผู้ประกอบที่เข้าเงื่อนไขการขอสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน หรือสินเชื่อประกันสังคม สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อผู้ประกอบการช่วงโควิด-19
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อผู้ประกอบการช่วงโควิด-19

วงเงินสินเชื่อประกันสังคม 2563

(1) สถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท

(2) สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท

(3) สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 201 คนขึ้นไป สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 15 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อประกันสังคม 2563

  • กรณีผู้ประกอบการ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี
  • กรณีผู้ประกอบการ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี

สินเชื่อประกันสังคม 2563 ยื่นกู้ได้ที่ไหน

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ “สินเชื่อประกันสังคม 2563” สามารถดำเนินการขอกู้ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะสถานประกอบการ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้หนังสือรับรองสถานะสถานประกอบการ ให้นำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อทราบผล ทางธนาคารแจ้งผลการพิจารณากับสถานประกอบการโดยตรง

อย่างไรก็ดี โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานหรือสินเชื่อประกันสังคม 2563 นั้น ถือเป็นโครงการฯ ที่ถูกผลักดันออกมาเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน นอกจากจะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างสภาพคล่องในสถานประกอบการรักษาสภาพการจ้างงานแล้ว ยังทำให้เกิดทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

✔ สมัคร “สินเชื่อประเภทต่าง ๆ” ได้ที่นี่ >>>

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม


READ MORE :