Home Reviews loan สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนยังไง?

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนยังไง?

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนยังไง?

1 สินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก 50,000 จากธนาคารออมสิน คืออะไร 

ธนาคารออมสิน

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องการเงิน การเป็นสิ่งจำเป็นนการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ทำให้หลากหลายธนาคารได้มีการออกมาจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางด้านการเงินต่างๆ เพื่อตอบรับความต้องการในการใช้จ่ายของบุคคลทั่วไป

โดยธนาคารออมสิน ได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ ที่ให้คุณ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ โดยมีการกำหนดวงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยน 0.35% ต่อเดือน ซึ่งต้องลงทะเบียนก่อนทำการขอสินเชื่อ

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ


 • ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากธนาคารออมสินนั้น ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน หรือ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ
 • ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิต

เอกสารในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก


สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจกิจการ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียน


ขั้นตอนลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 1. เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน จากนั้นคลิกตรงเมนูสีน้ำเงิน ที่เขียนว่าลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
 2. จากนั้นหน้าเว็บไซต์จขึ้นข้อมูลรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ เมื่ออ่านแล้วจากกนั้น คลิกลงทะเบียน
 3. เว็บไซต์จะขึ้นข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ควรอ่านแล้วทำความเข้าใจก่อน คลิกเครื่องหมายยอมรับ และ คลิกยืนยันตามข้อตกลง
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบตามที่กำหนด และคลิกลงทะเบียน
 5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นข้อความ ลำดับในการลงทะเบียน โดยสามารถตรจสอบผลพิจารณาเบื้องต้น ได้หลังจากวันลงทะเบียนใน 2 วันทำการ

ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนได้ที่ไหน?


ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียน

สามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หรือผลพิจารณาเบื้องต้น

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนการใช้จ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า หรือ พนักงานมีรายได้ประจำก็สามารถเลือกลงทะเบียนเพื่อขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสินเชื่อที่น่าสนใจ และตอบโจทย์คนที่ต้องการนำวงเงินสินเชื่อไปใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น โดยไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันอีกด้วย

 สมัคร “บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อ” ทั้งหมดที่นี่ >>> 

 READ MORE : 

Exit mobile version