ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน 10000 ทำยังไง?

ads

สินเชื่อธนาคารออมสิน 10000

ทำยังไง ใครขอได้บ้าง

สถานการณ์ปัจจุบันเรียกได้ว่าจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นั้นมีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยโดยดูจากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก แต่เรียกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงหลากหลายอาชีพเลยทีเดียว ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้หลากหลายสถาบันการเงินรวมถึงธนาคารได้มีการออกมาจัดทำสินเชื่อต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการหมุนเวียนค่าใช้จ่าย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ประชาชนเนื่องจากมีทั้งผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ตกงาน รวมถึงผู้คนที่ขาดรายได้ และการปิดกิจการเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของมนุษย์เงินเดือนรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกหลากหลาย

ธนาคารออมสินถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีตัวเลือกในส่วนของสินเชื่อฉุกเฉิน โดยได้มีการจัดทำสินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส covid-19 ให้ทางแก่ผู้ที่มีอาชีพอิสระรวมถึงผู้ที่มีรายได้ประจำ

สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000 บาทคืออะไร?

สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000 บาท ถือเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งมี 2 ทางเลือกทั้งสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระจะได้รับวงเงินในการกู้สูงสุด 10,000 บาทและอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน พร้อมเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 2 ปี โดยปลอดชำระเงิน 6 งวดแรก และ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรือสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนผ่อนชำระได้นานสูงสุด 3 ปี พร้อมต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งสินเชื่อนี้ต้องทำการลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการยื่นขอสินเชื่อผ่าน gsb.or.th หรือช่องทางออนไลน์ของทางธนาคารออมสินโดย สิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โดยคุณสมบัติผู้กู้ของสินเชื่อ มีดังนี้

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

 • ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระไม่ใช่เกษตรกรมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำหรืออาจตกงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และภัยอื่น ๆอาทิ หาบเร่แผงลอย คนขับแท็กซี่ หรือมัคคุเทศก์ เป็นต้น
 •  มีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาการชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและ สามารถติดต่อได้

 ผู้ที่มีรายได้ประจำ 

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มีรายได้ประจำ อาทิ พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน การถูกลดเงินเดือน หรือLeave without pay เป็นต้น
 • สัญชาติไทยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่สามารถติดต่อได้
 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอกู้
 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ gsb.or.th จากนั้นเรื่องเมนู อาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ประจำ
 • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด
 • รอการนัดหมายจากธนาคารผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสินหลักฐานการได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส covid-19 ถ้ามี
 • เอกสารแสดงรายรับรายจ่ายถ้ามีสำหรับพนักงานประจำใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างพร้อมเอกสารแสดงรายได้อาทิสลิปเงินเดือนทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • ติดต่อธนาคารและสาขาตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบ
 • รอผลการพิจารณาในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับการแจ้งนัดเพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาต่อไป
 • เมื่อได้รับการติดต่อจากธนาคารเพื่อจัดทำสัญญานิติกรรมสัญญาและรับเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

วิธีการลงทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยากอีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถนำเงินที่ได้จากสินเชื่อนั้นมาหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ ตามที่คุณต้องการหลัง จากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ผ่านมา หรือใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Call Center ได้ที่ 1115 เพื่อได้รับข้อมูลจากธนาคารรวมถึงเช็คสิทธิ์ในการขอยื่นสินเชื่อของคุณได้อีกด้วย

 READ MORE :