สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (sufficient loan) ธกส. ดียังไง ใครสมัครได้บ้าง?

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ธกส. 2563

ปัจจัยภายนอกในยุคปัจจุบันที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดคือ เงิน ที่ให้เราสามารถใช้จ่ายค่าสินค้า และชำระค่าบริการต่างๆ ที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งยังมีสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ยังมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ออกมาเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก ถอน โอน จ่าย หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ อาทิ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ เป็นต้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ธนาคารที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรต่างๆ โดยธนาคารจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรชาวไทย

ธกส. ในปัจจุบันมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงสินเชื่อ หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการทางด้านการใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป ลูกค้าบุคคล ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ลูกค้าสหกรณ์ ทั้งแบบกลุ่ม หรือ องค์กร ซึ่งอีกหนึ่งสินเชื่อที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากนั่นก็คือ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อที่ให้คุณปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก โดยเป็นหนึ่งในโครงการสินเชื่อที่ผลิตออกมาเพื่อเป็นเงินทุนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ ที่ให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างงาน สร้างอาชีพได้ทั้งอาชีพเกษตรกร หรือ ที่เกี่ยวกับการเกษตรและนอกภาคการเกษตรนั่นเอง

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (sufficient loan) ดียังไง?

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ซึ่งสินเชื่อนี้จะมีการคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรกหลังจากได้รับเงินกู้ และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) สำหรับการนำไปประกอบอาชีพหรือเลี้ยงชีพในครัวเรือน โดยมีวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ถือเป็นเงินทุนที่เหมาะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และต้องการสร้างอาชีพ หรือ เริ่มต้นลงทุนเพื่อหารายได้ต่างๆ โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้กู้
  • เกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือ บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
  • ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธกส.
  • มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงอาชีพอื่นๆ ในลักษณะสำหรับเลี้ยงชีพ
หลักประกันในการขอสินเชื่อ
  • ที่ดิน หรือ ที่ดกินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
  • ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
  • ใช้บุคคลรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน โดยให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับใครที่เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงมีอาชีพเกษตรกรนั้น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณสามารถมีเงินก้อนในการนำมาลงทุน สำหรับการประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะกับยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันที่เหมาะกับการใช้จ่ายและการลงทุนของคุณอีกด้วย

 READ MORE :