สินเชื่อ SME ไทยพาณิชย์กี่วันอนุมัติ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ขอสินเชื่อ SME ไทยพาณิชย์ รู้ผลภายในกี่วัน มีคำตอบ

การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใด ๆ ก็ตามย่อมมีอุปสรรคเข้ามาให้เจ้าของธุรกิจได้แก้ไขเสมอ ทั้งความไม่ลงตัวของธุรกิจ การวางแผน ตลอดจนเรื่องการเติบโตของธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามที่หวัง จนเป็นเหตุให้เจ้าของธุรกิจต้องปรับโครงสร้างการดำเนินการใหม่ในระยะเวลาที่จำกัด

รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ก็จำเป็นต้องวางแผนเรื่องทุนหมุนเวียนให้ดี หรือหาวงเงินสำรองเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด และสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดี คือการขอสินเชื่อ SME จากธนาคาร เพื่อให้สภาพการเงินของธุรกิจคล่องขึ้น

สินเชื่อ SME คืออะไร ต้องใช้หลักประกันในการขอกู้หรือไม่


สินเชื่อ SME เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจที่มีทรัพย์สินในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท (หรือตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงเพื่อให้การสนับสนุนภาคธุรกิจต่าง ๆ) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทุนเพื่อไปจัดตั้ง ขยาย และปรับปรุงกิจการ ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของการดำเนินธุรกิจ

โดยการขอสินเชื่อ SME จะแบ่งการขอกู้ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อที่มีหลักประกันจะมีดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน และการเลือกสินเชื่อ SME ให้เหมาะกับธุรกิจก็จำเป็นจะต้องดูที่เงื่อนไขของสินเชื่อ วัตถุประสงค์ เงินทุน ระยะเวลา ดอกเบี้ย และทรัพย์สินค้ำประกัน ว่าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจที่เรากำลังทำมากที่สุด

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ SME ไทยพาณิชย์มีอะไร กี่วันอนุมัติ


ปัจจุบันมีหลายธนาคารที่เปิดให้เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมได้ทำการขอกู้สินเชื่อ SME เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในสินเชื่อที่หลายคนให้ความไว้วางใจคือ สินเชื่อธุรกิจ SME ไทยพาณิชย์ โดยปกติแล้วหากทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางธนาคารฯ จะอนุมัติสินเชื่อภายใน 1 – 2 สัปดาห์ และวันนี้ Promotions.co.th จึงได้รวบรวมเงื่อนไขสินเชื่อ SME รูปแบบต่าง ๆ มาฝากทุกคนกันค่ะ

สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักประกัน

สินเชื่อคุณหมอสุขใจ
  • เป็นวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสนับสนุนเจ้าของธุรกิจที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร และสัตวแพทย์ (เปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นเงินหนุนธุรกิจ) ได้รับวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น -1.25% ต่อปี ระยะผ่อนนานสูงสุด 10 ปี (และผ่อนสูงสุด 30 ปีกรณีซื้อสถานประกอบการ)
สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก
  • วงเงินสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี และดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR – 0.5% ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจเติบโต
  • วงเงินสินเชื่อ SME แบบใช้หลักประกันกู้เพื่อธุรกิจวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท เหมาะสำหรับการใช้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซื้อทรัพย์สินในธุรกิจ หรือใช้ปรับปรังสถานประกอบการ ระยะเวลาผ่อนนานสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+0.5% สูงสุด MRR+3.5% ต่อปี
เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ SME ไทยพาณิชย์
เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ SME ไทยพาณิชย์
สินเชื่อ My Business My Cash
  • สินเชื่อเพิ่มเจ้าของกิจการ ใช้สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ ผู้เริ่มต้นธุรกิจสามารถขอกู้สินเชื่อได้ด้วยวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี และดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+4% สูงสุด MRR+6.0% ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ์
  • ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจหรือขยายกิจการ สามารถรีไฟแนนซ์ได้ โดยให้วงเงินสูงสุด 300% ของหลักประกัน (สูงสุด 50 ล้านบาท) ผ่อนนาน 10 ปี และดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-0.5% ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจ บสย.ค้ำประกัน 100%
  • สินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกัน แต่จะใช้ บสย. ค้ำประกัน 100% ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+75% ต่อปี สูงสุด MRR+3.25 ต่อปี
สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่
  • เป็นสินเชื่อที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นสินเชื่อหมุนเวียนหรือกู้เงินระยะยาว ดำเนินธุรกิจเพียงแค่ 6 เดือนก็สามารถสมัครได้ ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนนานสุด 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2% สูงสุด MRR+4.00% ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจร้านทอง
  • วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจร้านทอง รวมถึงการขยายกิจการ หรือ รีไฟแนนซ์ ด้วยวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี และ ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+5% ต่อปี

สินเชื่อธุรกิจ SME แบบไม่ใช้หลักประกัน

  • สำหรับสินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี) และวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ) ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 6 ปี และดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+25% สูงสุด MRR+17.25% ต่อปี

ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขสินเชื่อ และวันอนุมัติสินเชื่อ SME ไทยพาณิชย์ที่เรานำมาฝากทุกคนกัน ใครที่ต้องการดำเนินธุรกิจก็ลองศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี หรือลองนำสินเชื่อ SME ของแต่ละธนาคารมาเปรียบเทียบดู เพื่อที่จะได้วางแผนและขอสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการ

อ่านเพิ่มเติม :